Ouderenmishandeling tegengaan

Ouderenmishandeling is meer dan lichamelijke of psychische mishandeling. Ook verwaarlozing, financiële uitbuiting en seksueel misbruik vallen hier onder. Lees hoe ouderenmishandeling ontstaat en waar u dit meldt.

Ouderenmishandeling herkennen

Het mishandelen van een oudere gebeurt vaak door iemand die dicht bij de oudere staat: een familielid, een mantelzorger of professionele verzorger. Ook in zorginstellingen komt ouderenmishandeling voor.

Signalen van ouderenmishandeling kunnen zijn:

 • verwondingen;
 • een oudere kan geen verklaring geven voor de verwondingen;
 • een schrikreactie bij de oudere als iemand hem of haar aanraakt;
 • depressie of angst die niet te verklaren is;
 • angstig of teruggetrokken gedrag.

Dit kan komen door:

 • lichamelijke mishandeling, zoals slaan, knijpen of vastbinden;
 • psychische mishandeling, zoals pesten, bedreigen of uitschelden;
 • seksueel misbruik;
 • geen aandacht en verzorging geven. Bijvoorbeeld geen eten en drinken geven.
 • stelen van geld en eigendommen;
 • eenzaam laten worden. Bijvoorbeeld door post achter te houden of geen bezoek te laten ontvangen.

Meer informatie over ouderenmishandeling (Rijksoverheid.nl).

Welke hulp kan ik inschakelen?

Heeft u een vermoeden dat een oudere wordt mishandeld?

Lees meer over praktische, juridische en financiële hulp voor ouderen die slachtoffer zijn van mishandeling.