Maatschappelijk werk / sociaal werk

Een maatschappelijk werker luistert en geeft praktische hulp bij psychosociale problemen. Doel is dat u weer grip krijgt op uw leven en weer zelf verder kunt. De maatschappelijk werker wordt ook wel sociaal werker genoemd.

Wat doet een maatschappelijk werker?

Een maatschappelijk werker zoekt samen met u naar de oorzaak van uw probleem. En naar een goede oplossing. Zo nodig schakelt de maatschappelijk werker anderen in, zoals de gemeente, zorg, de GGD, de politie of een onderwijsinstelling.

Hulp van het maatschappelijk werk regelen

Hulp van maatschappelijk werk is gratis.

  • Vaak verwijst de huisarts naar het maatschappelijk werk.
  • U kunt ook zelf contact opnemen met een aanbieder van maatschappelijk werk. U heeft geen verwijzing nodig.

Problemen waarvoor u maatschappelijk werk kunt inschakelen

U kunt onder meer hulp inschakelen voor:

  • Problemen in uw gezin, bijvoorbeeld met uw partner, kinderen, ouders of buren.
  • Hulp na een scheiding, het overlijden van iemand die u dierbaar is of na ontslag.
  • Problemen door seksueel geweld, zoals een verkrachting of aanranding.
  • Problemen op school, bijvoorbeeld door pesten.
  • Ondersteuning als u eenzaam bent.
  • Vragen over regelingen, uitkeringen of geldzaken.

Maatschappelijk werk vinden

Uw huisarts en/of gemeente (Wmo-loket) kent organisaties voor maatschappelijk werk in uw omgeving.

Of kijk op: Leden van Sociaal werk Nederland

Andere mogelijkheden bij psychosociale problemen