Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)

GZSP staat voor: geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen die thuis wonen zonder Wlz-indicatie. Het gaat om behandeling van lichamelijke klachten, psychische klachten en/of gedragsproblematiek. GZSP wordt betaald vanuit de zorgverzekering.

Voor wie is GZSP-zorg?

Deze zorg en behandeling is bedoeld voor mensen met:

 • meerdere problemen, bijvoorbeeld lichamelijke of psychische problemen
 • een bijzondere ziekte zoals Parkinson, ALS, Huntington, Korsakov of MS
 • een lichamelijke beperking door een beroerte, een ongeluk of een hersentumor
 • een verstandelijke beperking (als zij 18 jaar of ouder zijn)

Weet u niet zeker of u voor deze zorg in aanmerking komt? Dan kunt u dit aan uw huisarts vragen.

Thuis wonen

GZSP-zorg is bedoeld voor mensen die zelfstandig wonen. U woont zelfstandig als u huur betaalt of een eigen woning heeft. Dat geldt ook voor beschermd wonen vanuit de Wmo.

Woont u zelfstandig met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan krijgt u deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Verwijsbrief voor GZSP-zorg

Bespreek met uw huisarts of u GZSP-zorg nodig heeft. U beslist hier samen met uw huisarts over. De huisarts kan u een verwijsbrief geven. De zorg wordt betaald door de zorgverzekeraar.

Let op: het is belangrijk dat uw behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Anders kan het zijn dat uw zorgverzekeraar niet betaalt. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.

Welke zorgverleners?

Zorgverleners die GZSP-zorg geven zijn bijvoorbeeld:

 • specialisten ouderengeneeskunde
 • artsen voor verstandelijk gehandicapten
 • fysiotherapeuten en andere paramedici
 • psychologen en andere gedragsdeskundigen

Lees meer in het uitgebreide overzicht van behandelaars die GZSP-zorg leveren.

Behandelplan

Vaak krijgt u zorg van een team met meerdere behandelaren, bijvoorbeeld artsen of verpleegkundigen.

Dit team en uzelf werken met een persoonlijk behandelplan. Zo kan iedereen goed samenwerken. In het behandelplan staat bijvoorbeeld:

 • welke zorg u krijgt
 • wie u die zorg geven
 • wat u zelf doet
 • of u zelf thuis zorg krijgt, of ergens anders in een groep
 • hoe lang de zorg duurt, bijvoorbeeld een paar keer, of misschien een jaar of langer

Eigen risico

De GZSP-zorg valt onder uw eigen risico. De meeste mensen die GZSP-zorg nodig hebben, maken hun eigen risico al op aan andere zorg. Dan betalen zij geen extra bedrag voor GZSP-zorg.

Moet u wel extra betalen voor GZSP en is dat een probleem? Vertel dit dan aan uw gemeente of behandelaar. Zij kunnen u helpen hiervoor een oplossing te vinden.

Vervoer naar de behandelaar

Reist u naar de GZSP-zorg in een taxi of taxibusje, samen met andere mensen? Dan krijgt u hiervoor een bedrag per kilometer van uw zorgverzekering. Hoe hoog dat bedrag is, verschilt per zorgverzekeraar. Het is altijd verstandig om met uw zorgverzekering te bellen als u naar de GZSP-zorg reist. Vraag ook of u zelf een deel van het vervoer moet betalen.

Kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking

Bij kinderen met een verstandelijke beperking onderzoekt de arts eerst waar de klachten vandaan komen. De zorgverzekering betaalt dit onderzoek.

Is duidelijk dat het kind een psychische behandeling of een gedragsbehandeling nodig heeft? Dan zorgt de gemeente voor hulp. Dit is jeugdzorg, geen GZSP-zorg.