Geneeskundige zorg (GZSP)

GZSP staat voor: geneeskundige zorg aan specifieke patiënten die thuis wonen. Het gaat om behandeling van lichamelijke klachten, psychische klachten en/of gedragsproblematiek.

Voor wie is GZSP-zorg?

Deze zorg en behandeling is bedoeld voor:

 • Mensen met meerdere problemen, bijvoorbeeld lichamelijke of psychische problemen.
 • Mensen met de ziekte van Parkinson, Huntington, Korsakov of multiple sclerose.
 • Mensen met een lichamelijke beperking door bijvoorbeeld een beroerte, een ongeluk of een hersentumor.
 • Mensen met een verstandelijke beperking die 18 jaar of ouder zijn.

Zorgverleners die GZSP-zorg geven zijn bijvoorbeeld:

 • een specialist voor ouderen, ook wel specialist ouderengeneeskunde;
 • een arts voor verstandelijk gehandicapten;
 • fysiotherapeut, of andere paramedicus;
 • psycholoog of andere gedragswetenschapper.

Lees meer in het  uitgebreid overzicht van behandelaars die GZSP-zorg leveren.

U krijgt de behandeling alleen of in een groep.

Verwijsbrief voor GZSP-zorg

Bespreek met uw huisarts of GZSP-zorg nodig heeft. U kunt dan ook uw eigen mening geven. Als uw huisarts vindt dat u de medische zorg nodig heeft, krijgt u een verwijsbrief. De zorg wordt betaald door de zorgverzekeraar.

Regiebehandelaar

De regiebehandelaar GZSP is uw arts voor verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, of gedragswetenschapper. Uw regiebehandelaar:

 • maakt uw persoonlijke behandelplan.
  In het behandelplan staat welke zorg u krijgt en van welke behandelaars u die zorg krijgt. Dat kan een psycholoog, arts voor verstandelijk gehandicapten of een fysiotherapeut zijn. Alle behandelaars staan in het overzicht van behandelaars;
 • past uw behandelplan aan wanneer dat nodig is;
 • zorgt ervoor dat uw verschillende behandelaars goed kunnen samenwerken.

Vragen over de zorg die u krijgt

Heeft u vragen over uw zorg? Dan kunt u bellen of een afspraak maken met uw behandelend arts. Uw zorgverzekeraar kan u ook helpen met uw vragen.

Kinderen tot 18 jaar met een verstandelijke beperking

Bij deze kinderen onderzoekt de arts eerst waar de klachten vandaan komen. De zorgverzekering betaalt dit onderzoek. Is na het onderzoek duidelijk dat het kind een psychische behandeling moet krijgen? Of een behandeling van het gedrag? Dan zorgt de gemeente voor hulp. Dit is jeugdzorg, geen GZSP-zorg.

Meer informatie

U vindt meer informatie over GZSP-zorg op Rijksoverheid.nl.