Zorghotel of herstellingsoord

In een zorghotel of herstellingsoord krijgt u tijdelijk zorg. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis of als u op een wachtlijst staat voor een verpleeghuis en niet meer thuis kunt blijven.

Wat is een zorghotel of herstellingsoord?

In een zorghotel of herstellingsoord kunt u herstellen en/of tot rust komen. Een zorghotel wordt ook wel  een herstelhotel of sanatorium genoemd. Er is 24 uur per dag professionele zorg beschikbaar.

Lees meer over zorghotels.

Wanneer is een zorghotel geschikt?

U kunt terecht in een zorghotel of herstellingsoord als u:

  • moet herstellen na een operatie
  • moet herstellen van een (psychische) ziekte
  • overbelasting van uw mantelzorger wilt voorkomen
  • een vakantie met zorg wilt
  • een tijd moet wachten voordat u naar een verzorgingshuis of verpleeghuis gaat

Vergoeding van de kosten

De zorgverzekeraar kan de kosten vergoeden op grond van eerstelijns verblijf. Kosten van een opname in een particuliere instelling worden niet altijd vergoed.

Waar vindt u een zorghotel?

Vind zorghotels via:

Verwijzing naar een zorghotel

Om de kosten vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.