Verblijf in een JeugdzorgPlus-instelling

Bij JeugdzorgPlus zit een jongere in een JeugdzorgPlus-instelling: een intensieve vorm van jeugdhulp.

Wat is JeugdzorgPlus?

JeugdzorgPlus is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar, met gedragsproblemen die zo erg zijn dat de jongere een gevaar is voor zichzelf, of voor anderen.

Vaak is er sprake van:

  • psychiatrische klachten: bijvoorbeeld autisme en ADHD
  • een (licht) verstandelijke beperking
  • verslaving aan alcohol of drugs
  • gedragsproblemen

JeugdzorgPlus is een gesloten instelling. Uw kind kan niet alleen naar buiten. En andere mensen kunnen niet naar binnen.

Welke hulp krijgen mijn kind en ik bij JeugdzorgPlus?

Doel van de behandeling is de jongere te leren functioneren in de maatschappij. Het is de bedoeling dat uw kind na een tijd weer thuis kan wonen. Of in een pleeggezin of zelfstandig.

  • Het hele gezin krijgt hulp tijdens de behandeling.
  • Sommige instellingen hebben een school op het terrein.

Elke instelling heeft zijn eigen behandelmethoden. Sommige instellingen werken voor jonge (aanstaande) moeders met ernstige gedragsproblemen. Of voor jongens met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen.

Hoe gaat een opname bij JeugdzorgPlus?

  • Voor opname is een 'machtiging gesloten jeugdzorg' van de kinderrechter nodig. Uw gemeente kan u hier meer informatie over geven.
  • Een kinderrechter kan ook een voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdhulp geven. Dit betekent dat de jongere zich aan bepaalde voorwaarden moet houden. Het kind hoeft dan niet (opnieuw) naar de instelling voor gesloten jeugdhulp.

Waar vind ik een JeugdzorgPlus-instelling?

Vind gegevens van JeugdzorgPlus-instellingen (Jeugdzorgnederland.nl).

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.