Verblijf in jeugdinstelling

Een jeugdzorginstelling is een tijdelijke woonplek voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. De instelling moet een veilige plek bieden, bijvoorbeeld als een kind ernstig agressief is of wegloopt naar een onveilige omgeving, zoals loverboys.

Voor wie

Jeugdinstellingen zijn er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met bijvoorbeeld:

  • emotionele problemen of gedragsproblemen
  • lichamelijke klachten, of zichzelf slecht kunnen verzorgen
  • leerproblemen en aandachtsproblemen
  • slechte relatie met ouders
  • problemen op school of met werk
  • moeilijkheden bij het opbouwen van een sociaal netwerk
  • een opstapeling van problemen

Eerst hulp thuis

Hulpverleners proberen altijd eerst om de problemen thuis op te lossen. Uithuisplaatsing is een laatste mogelijkheid die zo veel mogelijk voorkomen wordt.

Open en besloten jeugdzorg

Jeugdinstellingen hebben open en besloten groepen.

  • Open groep: uw kind kan zelf het terrein van de instelling verlaten. Bijvoorbeeld om naar school te gaan. Of voor sport en hobby's.
  • Besloten groep: uw kind mag alleen met toestemming het terrein van de instelling af. Of uw kind mag alleen onder begeleiding naar buiten.
  • De rechter kan een gedwongen opname in een jeugdinstelling opleggen. Dan is sprake van JeugdzorgPlus.

Verwijzing voor een jeugdinstelling

Verblijf in een jeugdinstelling valt onder de Jeugdwet. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Voor een vrijwillige opname kunt u een verwijzing vragen bij uw gemeente of de (huis)arts van uw kind.

Lees meer over toegang tot jeugdhulp.

Veranderingen in gesloten jeugdzorg

De gesloten jeugdzorg gaat de komende jaren veranderen. Er komen meer kleinschalige jeugdinstellingen met een huiselijke sfeer. Op termijn zal gesloten jeugdzorg helemaal verdwijnen.

Zie voor meer informatie: