Uithuisplaatsing van een kind

Uithuisplaatsing wil zeggen dat een kind (tijdelijk) niet bij de ouder woont. Dit kan vrijwillig of gedwongen zijn. Het is altijd een ingrijpende gebeurtenis voor het hele gezin.

Uithuisplaatsing voorkomen

Als het niet goed gaat thuis, kunt u hulp krijgen om een uithuisplaatsing te voorkomen. Zie voor meer informatie:

Vrijwillige uithuisplaatsing

Een kind wordt alleen uit huis geplaatst als er geen andere oplossingen zijn voor de problemen thuis. Het is het allerbeste als kinderen thuis opgroeien. Toch zijn er situaties dat ouders en hulpverleners samen besluiten dat een (tijdelijke) uithuisplaatsing de beste oplossing is. De uithuisplaatsing is dan vrijwillig.

Gedwongen uithuisplaatsing

Gedwongen uithuisplaatsing is een maatregel van kinderbescherming. De ouders stemmen daar dan niet mee in. Situaties waarin de rechter soms een uithuisplaatsing oplegt zijn bijvoorbeeld:

  • Verwaarlozing of mishandeling.
  • Ernstige ziekte bij de ouders waardoor zij hun kind niet kunnen verzorgen.
  • Veel ruzie tussen ouder(s), of tussen ouders en het kind.
  • Te zware zorg vanwege een handicap of ernstige gedragsproblematiek bij het kind.

Ook hier geldt dat er altijd eerst naar een andere oplossing moet worden gezocht. Uithuisplaatsing is het uiterste middel.

Waar gaat uw kind wonen?

Bij een uithuisplaatsing woont uw bij voorkeur bij familieleden of bekenden. Dit heet netwerkpleegzorg.

Lukt dat niet? Dan zoekt de jeugdinstelling andere opvang. Bijvoorbeeld een pleeggezin. Of een gezinshuis.

Contact met uw kind

  • Een gezinsvoogd houdt contact met het kind en het gezin. Ouders en kinderen krijgen hulp om aan de situatie te wennen. Of om te werken aan terugkeer.
  • Meestal houden ouders contact met hun kind. Hoe vaak er contact is staat in een omgangsregeling.
  • Soms verbiedt de rechter contact tussen ouders en kind.

Weer naar huis

Wat is er nodig om uw kind weer thuis te laten wonen? Kijk hiervoor op Wanneer kan mijn kind weer thuis wonen? (Nederlands Jeugdinstituut).

Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire

Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire? En is uw kind uit huis geplaatst of ergens anders gaan wonen? Of ben jij als kind uit huis geplaatst als gevolg van de toeslagenaffaire?

Pleegzorg

Pleegzorg houdt in dat een kind (tijdelijk) in een pleeggezin woont. Een pleeggezin verzorgt het kind 7 dagen per week. Het gaat om kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 21 jaar.

Vaak is het doel dat het kind na een tijd weer bij de ouders gaat wonen. Is dat niet mogelijk? Dan nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich.

Pleegouder worden

Informatie over vergoedingen