Uithuisplaatsing van een kind

Soms wordt de moeilijke keuze gemaakt dat een kind - tijdelijk - beter ergens anders kan wonen. Dit heet een uithuisplaatsing. Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. Het is altijd een ingrijpende gebeurtenis voor het gezin.

Vrijwillige uithuisplaatsing

Als het niet goed gaat thuis, kunt u hulp krijgen om een uithuisplaatsing te voorkomen. Kijk bij het Nederlands Jeugdinstituut welke hulp mogelijk is.

Een kind wordt alleen uit huis geplaatst als er geen andere oplossingen zijn voor de problemen thuis. Het is het allerbeste als kinderen thuis opgroeien. Toch zijn er situaties dat ouders en hulpverleners samen besluiten dat een tijdelijke, vrijwillige uithuisplaatsing de beste oplossing is.

Gedwongen uithuisplaatsing

Gedwongen uithuisplaatsing is een maatregel van kinderbescherming. Dit gebeurt alleen als er echt geen andere oplossing is. En als er bijvoorbeeld sprake is van:

  • verwaarlozing of mishandeling.
  • ernstige ziekte bij de ouders waardoor zij hun kind niet kunnen verzorgen.
  • veel ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind.
  • te zware zorg vanwege een handicap of ernstige gedragsproblematiek bij het kind.

Lees meer over uithuisplaatsing op Richtlijnenjeugdhulp.nl.

Wat gebeurt er bij een uithuisplaatsing?

Uw kind woont tijdelijk ergens anders. Bij voorkeur bij familieleden of bekenden. Dit heet netwerkpleegzorg.

Lukt dat niet? Dan zoekt de jeugdinstelling andere opvang. Bijvoorbeeld een pleeggezin. Of een gezinshuis. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Zodat het kind snel weet bij wie hij of zij kan opgroeien.

  • Een gezinsvoogd houdt contact met het kind en het gezin. Ouders en kinderen krijgen hulp om aan de situatie te wennen. Of om te werken aan terugkeer.
  • Meestal mogen ouders contact houden met hun kind. Hoe vaak er contact is staat in een omgangsregeling.
  • Soms verbiedt de rechter contact tussen ouders en kind.

Pleegzorg

Pleegzorg houdt in dat kinderen tot 21 jaar - tijdelijk - in een pleeggezin wonen. Een pleeggezin verzorgt het kind 7 dagen per week.

Het doel van pleegzorg is dat de ouders het kind na een tijd weer opvoeden. Is dat niet mogelijk? Dan nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich.

Meer informatie over pleegzorg:

Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire

Bent u gedupeerde van de toeslagenaffaire? En is uw kind uit huis geplaatst of ergens anders gaan wonen? Of ben jij als kind uit huis geplaatst als gevolg van de toeslagenaffaire?