Uithuisplaatsing van een kind

Soms wordt de moeilijke keuze gemaakt dat een kind - tijdelijk - beter ergens anders kan wonen. Dit heet een uithuisplaatsing. Een uithuisplaatsing kan vrijwillig of gedwongen zijn. Een jeugdrechter beslist over gedwongen uithuisplaatsing.

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een vrijwillige uithuisplaatsing is bijvoorbeeld mogelijk als u als ouder de opvoeding tijdelijk niet aankunt. Bespreek de mogelijkheden met een hulpverlener.

Gedwongen uithuisplaatsing is een maatregel van kinderbescherming. Een kind kan uit huis worden geplaatst als:

  • het kind wordt verwaarloosd of mishandeld.
  • de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen.
  • er vaak ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind.
  • het kind gehandicapt is en de zorg voor de ouders te zwaar is.
  • het kind (gedrags)problemen heeft en de zorg voor de ouders te zwaar is.

Lees meer over uithuisplaatsing (Richtlijnenjeugdhulp.nl).

Wat gebeurt er bij een uithuisplaatsing?

Uw kind woont tijdelijk ergens anders. Een pleegzorginstelling vraagt eerst aan familieleden of bekenden om het kind op te vangen. Dit heet netwerkpleegzorg.

Lukt dat niet? Dan zoekt de instelling andere opvang. Bijvoorbeeld een pleeggezin. Of een gezinshuis. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Zodat het kind snel weet bij wie hij of zij kan opgroeien.

  • Een gezinsvoogd houdt contact met het kind en het gezin. Ouders en kinderen krijgen hulp om aan de situatie te wennen. Of om te werken aan terugkeer.
  • Meestal mogen ouders contact houden met hun kind. Hoe vaak er contact is staat in een omgangsregeling.
  • Soms verbiedt de rechter contact tussen ouders en kind.

Pleegzorg

Pleegzorg houdt in dat kinderen tot 21 jaar - tijdelijk - in een pleeggezin wonen. Een pleeggezin verzorgt het kind 7 dagen per week.

Het doel van pleegzorg is dat de ouders het kind na een tijd weer opvoeden. Is dat niet mogelijk? Dan nemen pleegouders de opvoeding van het kind voor langere tijd op zich.

Meer informatie over pleegzorg: