Zelfstandig leren wonen voor jongeren

Kan of wil uw kind niet meer thuis wonen? Maar twijfelt u of uw kind alleen kan wonen? Dan is een kamertraining of wonen in een fasehuis misschien een goede oplossing.

Wat is een fasehuis?

In een fasehuis leert uw kind stap voor stap (in fasen) zelfstandig te wonen.

 • De eerste stap bestaat uit wonen en leven in een woongroep met jongeren.
 • De tweede stap bestaat uit een training zelfstandig zijn.
 • In een fasehuis heeft iedereen een eigen kamer. De jongeren gebruiken samen de keuken, wc en badkamer.

Er zijn twee soorten fasehuizen:

 • Een fasehuis met begeleiding door een team van pedagogisch medewerkers;
 • Een fasehuis met begeleiding door een begeleider die in of naast het fasehuis woont. De begeleider en de jongere maken samen een plan zodat de jongere uiteindelijk zelfstandig kan wonen.

Wat is kamertraining?

Kamertraining is een intensieve training in zelfstandigheid.

 • Uw kind leeft samen met andere jongeren in een huis van een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp. Uw kind gaat overdag naar school of naar het werk.
 • Uw kind woont zelfstandig met hulp van een begeleider.
 • Uw kind leert praktische en sociale vaardigheden. Bijvoorbeeld het huishouden doen, omgaan met geld, leuke en gezonde invulling van de vrije tijd.

Wanneer kan mijn kind gebruikmaken van kamertraining of fasehuis?

Uw kind kan terecht bij kamertraining of in een fasehuis als uw kind:

 • 15 jaar of ouder is
 • niet meer thuis kan wonen door problemen
 • begeleiding nodig heeft om in de toekomst zelfstandig te wonen

Hoe regel ik kamertraining of een fasehuis voor mijn kind?

Kamertraining en wonen in een fasehuis zijn vormen van jeugdhulp. Uw gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp. Vraag uw gemeente om meer informatie.

Op Jeugdzorgnederland.nl  (Jeugdzorgnederland.nl) vindt u een overzicht van alle organisaties voor jeugd- en opvoedhulp. Verschillende organisaties bieden kamertraining aan.

Meer informatie

U kunt bij uw gemeente terecht voor meer informatie. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.