Aangepast sporten

U vindt hier informatie over aangepaste sporten voor mensen met een ziekte of beperking, bijbehorende hulpmiddelen en eventuele vergoedingen.

Welke aangepaste sporten zijn er?

Gehandicaptensport Nederland organiseert aangepaste sporten. Bijvoorbeeld blindenvoetbal of rolstoelrugby. Zie hiervoor: Gehandicaptensport.nl

U kunt ook bij sportverenigingen in uw buurt informeren of daar mogelijkheden zijn voor aangepast sporten.

Sporthulpmiddelen

Advies

In een revalidatiecentrum werken mensen met medische en sporttechnische kennis. Zij helpen u met:

  • het doorverwijzen naar een leverancier van sporthulpmiddelen
  • een hulpmiddel op maat
  • het aanpassen van een bestaand hulpmiddel

U kunt ook terecht bij een orthopedische instrumentenmaker.

Overzicht van hulpmiddelen

Voor meer informatie over sportmaterialen kunt u terecht in de Hulpmiddelenwijzer van Vilans. U vindt daar ook tips bij het sporten.

Vergoeding van aangepast sporten

Heeft u bij het sporten aangepaste materialen nodig? Bijvoorbeeld een sportrolstoel of speciale sportschoenen. Of aangepast vervoer naar de sportclub? Er zijn verschillende organisaties waar u misschien een vergoeding krijgt voor deze extra kosten.

Gemeente

De gemeente kan een vergoeding geven vanuit de Wmo of bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld voor:

  • hulpmiddelen (zoals een sportrolstoel)
  • vervoer
  • een bijdrage voor het lidmaatschap van uw club of vereniging

Vraag bij uw gemeente wat mogelijk is.

Zorgverzekeraar

Heeft u een aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar? Lees in de polisvoorwaarden welke vergoedingen er zijn voor hulpmiddelen voor aangepast sporten. Of vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Wedstrijdsport

Bent u een wedstrijdsporter en traint u veel? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding voor het vervoer via de sportvervoersregeling. Ook sportclubs krijgen een vergoeding voor extra kosten.