Aangepast sporten

Voor mensen met een beperking of chronische ziekte zijn er veel mogelijkheden om te sporten. Voor jong en oud. Lees over aangepaste sporten, hulpmiddelen en vergoeding.

Welke aangepaste sporten zijn er?

Gehandicaptensport Nederland organiseert veel aangepaste sporten. Bijvoorbeeld blindenvoetbal of rolstoelrugby.

Informatie over aangepaste sporten (Gehandicaptensport.nl).

Daarnaast bieden veel sportverenigingen aangepast sporten aan. Informeer bij sportverenigingen bij u in de buurt.

Advies over sporthulpmiddelen

In een revalidatiecentrum werken mensen met medische en sporttechnische kennis. Zij helpen u met:

  • het doorverwijzen naar een leverancier van sporthulpmiddelen
  • een hulpmiddel speciaal voor u
  • het aanpassen van een bestaand hulpmiddel

U kunt ook terecht bij een orthopedische instrumentenmaker.

In de hulpmiddelenwijzer van Vilans vindt u informatie over:

Sportmaterialen (Hulpmiddelenwijzer.nl).

Sportrolstoelen (Hulpmiddelenwijzer.nl).

Vergoeding van aangepast sporten

Heeft u bij het sporten aangepaste materialen nodig? Bijvoorbeeld een sportrolstoel of speciale sportschoenen. Of aangepast vervoer naar de sportclub? Er zijn verschillende organisaties waar u misschien een vergoeding krijgt voor deze extra kosten.

Gemeente

De gemeente kan een vergoeding geven vanuit de Wmo of bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld voor:

  • hulpmiddelen (zoals een sportrolstoel)
  • vervoer
  • een bijdrage voor het lidmaatschap van uw club of vereniging

Vraag bij uw gemeente wat voor u mogelijk is.

Zie ook: Jeugdfonds sport en cultuur (voor gezinnen)

Zorgverzekeraar

Heeft u een aanvullende verzekering bij uw zorgverzekeraar? Lees in de polisvoorwaarden welke vergoedingen er zijn voor hulpmiddelen voor aangepast sporten. Of vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Gehandicaptensport Nederland

Bent u een wedstrijdsporter en traint u veel? Dan krijgt u mogelijk een vergoeding voor het vervoer via de sportvervoersregeling (Gehandicaptensport.nl). Ook sportclubs krijgen een vergoeding voor extra kosten.