Informatie over wettelijke vertegenwoordiging voor mensen die zelf bepaalde beslissingen niet (meer) overzien

Vertegenwoordiging

U (of uw naaste) heeft moeite om keuzes te maken. Bijvoorbeeld welke zorg nodig is. Of waar u geld aan uitgeeft. Dan kan iemand anders deze beslissingen voor u nemen. Dit heet 'vertegenwoordiging'. Er zijn verschillende vormen van vertegenwoordiging.