Mogelijkheden voor extra budget in de Wlz

Publicatie van Zorgverzekeraars Nederland.

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid nodig hebben. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt vast wie in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz. Wlz-zorg kan op verschillende manieren ingekocht worden.

Deze regeling is relevant voor cliƫnten die hun Wlz-zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb) en voor wie het budget niet voldoende is om de noodzakelijke zorg in te kopen. In deze regelingkunt u lezen welke mogelijkheden voor extra budget er zijn, hoe u ze aanvraagt en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen.