Hospice

Wie ongeneeslijk ziek is kan terecht in een hospice voor zorg en verblijf in huiselijke sfeer in de laatste levensfase. Welke soorten hospices zijn er? Welke zorg biedt een hospice? En wat wordt er vergoed?

Hoe werkt het in een hospice?

Wie ongeneeslijk ziek is en niet meer thuis kan of wil wonen, krijgt in een hospice goede zorg en aandacht in een huiselijke sfeer in de laatste levensfase (palliatieve zorg).

Welke soorten hospices zijn er?

 • Er zijn zelfstandige hospices en hospices verbonden aan een verpleeginstelling of verzorgingsinstelling.
 • Er zijn ook hospices speciaal voor kinderen.

In hospices zijn professionals 24 uur per dag aanwezig die zorg verlenen. Dat zijn (huis)artsen en verpleegkundigen. Daarnaast bieden vrijwilligers algemene ondersteuning zoals koffie en thee brengen, maaltijden verzorgen, voorlezen. In een aantal hospices zijn professionals niet 24 uur per dag aanwezig. Zij komen dan een aantal keer per dag langs. Deze hospices heten bijna-thuis-huizen.

Vind hospices en bijna-thuis-huizen via:

Welke zorg biedt een hospice?

Artsen en verpleegkundigen bieden palliatief terminale zorg. De zorg bestaat bijvoorbeeld uit verzorgen, verplegen, pijn bestrijden. Doel is om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase zo hoog mogelijk te houden.

Vind palliatieve zorg in uw regio.

Welke zorgverleners zijn betrokken bij palliatief terminale zorg?

Bij palliatief terminale zorg zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken:

 • huisarts en andere artsen
 • diëtisten
 • fysiotherapeuten
 • verpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie
 • psychologen
 • vrijwilligers
 • mantelzorgers
 • geestelijk verzorgers
 • maatschappelijk werkers

Welke hospice is geschikt?

Om te bepalen welke hospice het meest geschikt is, wordt gekeken naar de ziekte. Maar ook naar de voorspelling van artsen, de woonsituatie en de beschikbare mantelzorg (de zorg van partner, familieleden en vrienden).

Welke vergoedingen zijn er?

Verblijf en zorg in een hospice kan op 3 manieren worden vergoed en geregeld:

 • via de zorgverzekeraar: wijkverpleging
 • via de zorgverzekeraar: als eerstelijns verblijf
 • via het zorgkantoor: als zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Lees meer over de vergoeding omtrent een hospice via zorgwijzer of vergoeding van palliatief terminale zorg.

Verhuizen naar een hospice

Als u naar een hospice verhuist, moet u dit moet doorgeven aan de gemeente. Dit voorkomt dat u wordt uitgeschreven bij de gemeente. Gemeenten houden persoonsgegevens van inwoners bij in de BRP (Basisregistratie Personen) (Rijksoverheid). Daarnaast maken de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebruik van de gegevens in de BRP om hun informatie up to date en relevant te houden