Hospice

In een hospice krijgen ongeneeslijk zieke mensen zorg en verblijf in huiselijke sfeer, tot aan het overlijden.

Soorten hospices

Er zijn verschillende soorten hospices:

 • zelfstandige hospices
 • hospices verbonden aan een verpleeginstelling of verzorgingsinstelling
 • hospices speciaal voor kinderen

Zorg in een hospice

In hospices zijn 24 uur per dag zorgverleners aanwezig. Daarnaast bieden vrijwilligers algemene ondersteuning zoals koffie en thee brengen, maaltijden verzorgen, voorlezen.

In sommige hospices komen de professionele zorgverleners een aantal keer per dag langs. Deze hospices heten bijna-thuis-huizen.

Palliatief terminale zorg

In een hospice wordt palliatief terminale zorg geboden. Bijvoorbeeld verzorgen, verplegen en pijn bestrijden. Doel is om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase zo hoog mogelijk te houden.

Bij palliatief terminale zorg zijn vaak verschillende zorgverleners betrokken:

 • huisarts en andere artsen
 • diëtisten
 • fysiotherapeuten
 • verpleegkundigen van een thuiszorgorganisatie
 • psychologen
 • vrijwilligers
 • mantelzorgers
 • geestelijk verzorgers
 • maatschappelijk werkers

Waar kunt u terecht?

Vind hospices en bijna-thuis-huizen via:

Vergoedingen van zorg en verblijf in een hospice

Verblijf en zorg in een hospice kan op 3 manieren worden vergoed en geregeld:

 • Als wijkverpleging via de zorgverzekeraar
 • Als eerstelijns verblijf via de zorgverzekeraar: als eerstelijns verblijf
 • via het zorgkantoor: als zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)

Lees meer over de vergoeding omtrent een hospice via zorgwijzer of vergoeding van palliatief terminale zorg.