Uitkering na overlijden

Na het overlijden van een naaste is soms een (tijdelijke) uitkering mogelijk. Het kan gaan om een Anw-uitkering voor partners, een wezenuitkering voor kinderen (onder 21 jaar) en een eenmalige overlijdensuitkering.

Anw-uitkering

Woonde of werkte uw partner op de dag van overlijden in Nederland? Dan was uw partner waarschijnlijk verzekerd voor de Anw. U kunt dan een Anw-uitkering krijgen als:

  • u in uw huis zorgt voor een eigen kind, pleeg- of stiefkind jonger dan 18 jaar of
  • u minimaal 45% arbeidsongeschikt bent.

De Anw-uitkering hangt af van uw inkomsten.

Kijk of u een Anw-uitkering kunt krijgen (SVB.nl).

Hoe vraag ik een Anw-uitkering aan?

U was getrouwd of geregistreerd partner

De gemeente geeft het overlijden van uw partner door aan de SVB. De SVB stuurt u daarna informatie over het aanvragen van een Anw-uitkering.

U woonde samen met uw partner

U kunt zelf een Anw-uitkering aanvragen (SVB.nl) met uw DigiD.

Hoe hoog is de Anw-uitkering?

De hoogte van de Anw-uitkering hangt af van uw inkomsten.

Wezenuitkering

Een kind krijgt een wezenuitkering als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Anw.

Tot het kind 16 jaar wordt, zijn er geen extra voorwaarden. Dit verandert als het kind 16 jaar wordt. De wezenuitkering stopt altijd met 21 jaar.

De gemeente geeft het overlijden door aan de SVB. De SVB stuurt nog een brief naar het adres van de overledene. Is het kind jonger dan 18 jaar? Dan kan de verzorger of voogd een wezenuitkering aanvragen bij de SVB.

Eenmalige overlijdensuitkering

Is uw partner overleden? U krijgt een eenmalige overlijdensuitkering als uw overleden partner een van de volgende uitkeringen kreeg:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong, Ziektewet)
  • AOW-pensioen
  • Anw-uitkering

Ook wordt het vakantiegeld betaald. Dit is het bedrag dat is opgebouwd vanaf de maand mei tot en met de dag van overlijden.

Als er geen partner is, is er een eenmalige overlijdensuitkering voor de kinderen van de overledene die jonger zijn dan 18 jaar. Als er geen kinderen onder de 18 jaar zijn, kan de persoon die in één huis woonde met de overledene tot de dag van overlijden een uitkering krijgen. Die persoon moet wel op hetzelfde adres staan ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) als de overledene.

Hoe hoog is de eenmalige overlijdensuitkering?

De uitkering is gelijk aan 1 maand bruto uitkering. Er worden geen belasting of premies ingehouden. UWV of de SVB keert ook het opgebouwde vakantiegeld uit (met aftrek van de wettelijk verschuldigde inhoudingen).

Is de uitkering of het pensioen na de dag van overlijden doorbetaald? Dan gaat het te veel betaalde bedrag van het vakantiegeld en de overlijdensuitkering af.

Hoe is dit geregeld?

De partner of minderjarige kinderen krijgen automatisch bericht over de overlijdensuitkering. U hoeft dit niet zelf aan te vragen.

Heeft u geen bericht ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op een overlijdensuitkering? Neem dan contact op met de instantie die de uitkering betaalde.

Lees meer over