Enquête autisme en een verstandelijke beperking

Programma OPaZ heeft in het najaar van 2019 een verkennende enquête uitgevoerd over mensen met autisme die niet of nauwelijks spreken bij wie een laag IQ is vastgesteld. Aanleiding waren signalen dat er soms twijfel bestaat of zij werkelijk een verstandelijke beperking hebben. De enquête is ingevuld door in totaal 237 ouders en professionals. In de rapportage staan de resultaten van deze enquête.