Passende zorg voor Robert is maatwerk

Voor mensen die kwetsbaar zijn door bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel is de maatschappij complex. Ze worden vaak overvraagd. Tijdens de online sessie ‘De wereld van Robert’ op 1 december gingen zo’n 36 betrokkenen hier met elkaar over in gesprek.

Maatwerk met behulp van de omgekeerde toets

Allereerst is het woord aan Ellen Kemper, voor OPaZ actief als regiocoördinator Noord-Nederland. Ellen vertelt over haar ervaringen met Robert in de praktijk. Het leveren van maatwerk is voor Robert essentieel. Maatwerk leveren kan met de methodiek van Stimulansz: De omgekeerde toets. Die start met kijken naar het belang van de cliënt en naar het effect dat zorg op de cliënt heeft. Op die manier is het mogelijk in de praktijk passende zorg te organiseren voor mensen zoals Robert.

Mini-maatschappij de 4 Elementen

Een van de succesverhalen waar Ellen als regiocoördinator nauw bij betrokken is, is de casus van Pauline en De 4 Elementen. De 4 Elementen is een mini-maatschappij, een woon-, werk- en leervoorziening op de grens van Groningen en Friesland. Een filmpje laat het verhaal zien van Pauline. Na een lange zoektocht is zij nu thuis bij De 4 Elementen, waar zij woont, werkt en leert. “Als ik in een instelling woon, voel ik mij een probleemgeval”, vertelt Pauline in het filmpje. “Hier bij De 4 Elementen word ik niet behandeld als cliënt. Er is hier gelijkheid. Dat maakt dat ik tot rust kom en tot bloei. Ik kan hier mijn talenten inzetten en kwaliteiten benutten.”

Directeur Janny Reitsema vertelt: “Gelijkwaardigheid is iets wat hier ontstaat. We runnen met elkaar o.a. een camping, passantenhaven en een restaurant. Er komen veel gasten over de vloer. We zijn hier allemaal collega’s van elkaar en zien direct resultaat van onze inspanningen. Het is een werkmaatschappij, rekening houdend met zorg op maat voor iedereen. Dat maakt het anders dan reguliere instellingen.”

Gerrit Huisman, woonzorg makelaar en transformatieversneller, was ingeschakeld om een passende woonplek voor haar te vinden. Hij geeft ondermeer een toelichting op de zorgkosten van Pauline van 2016 tot nu en toont aan dat dit initiatief ruim 40% goedkoper werkt dan instellingen waar Pauline eerder verbleef.

Samenwerkingsproject Zwolle: woonplek in de wijk

Jaap Hagedoorn is regiomanager Werk & Begeleiding bij Stichting Philadelphia Zorg. Kijkend naar wat Robert nodig heeft, is dat ook volgens Jaap maatwerk. “Het vraagstuk rondom begeleiding is niet leidend. Je wil mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen laten functioneren. Zonder passende woonruimte is het ook lastig passende begeleiding in te zetten. Als zorgorganisaties hebben we de behoefte met elkaar antwoord te geven op de vraag van de cliënt en dat vraagt maatwerk.”

Zo is een samenwerkingsproject ontstaan met als doel 65 betaalbare, zelfstandige appartementen en studio’s te creëren. Wonen in combinatie met begeleiding vanuit verschillende domeinen. Een mix van mensen met en zonder hulpvraag, met woningen die cliënten ofwel zelf kunnen huren of passen binnen de beschikking. “Gezamenlijk een goede sfeer neerzetten, ondersteunen op individuele doelen met inzet van collectieve doelen, activiteiten ontwikkelen en aanbieden en de wijk betrekken. Op die manier realiseren we een beweging naar een meer informele, sociale structuur” vertelt Jaap. Betrokken partijen zijn: Philadelphia Zorg, Perspektiev, Leger des Heils, Humanitas DMH, Prins Bouw, Vierhouten Onroerend Goed, Vestaal Vastgoed en Op Maat Dienstverlening.

Meer informatie

-   Interview De 4 Elementen
-   De omgekeerde toets verbindt leefwereld en systeemwereld
-   Nieuwsartikel project zwolle