Jeugd en Notaoverleg GGZ Tweede Kamer 19 november

In het wetsvoorstel Toegang tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis is een artikel opgenomen dat op een nader te bepalen tijdstip ook jeugdigen tot 18 jaar met een psychische stoornis toegang kunnen krijgen tot de Wlz.

De afgelopen maanden is informatie verkregen over deze doelgroep via uitvoeringstoetsen en gesprekken met jeugdregio’s. Tijdens het Notaoverleg GGZ van 19 november in de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd dat hij de Tweede Kamer in december zal informeren over de uitkomsten van de uitgevoerde verkenningen. Daarin zal hij ook een tijdpad schetsen van het implementatieproces.