Intensieve samenwerking RIBW K/AM en GGZ InGeest door overgang naar Wlz

Uitgaan van de behoeften van de cliënt, kortere lijntjes, sneller schakelen en het verbinden van wonen en behandeling: RIBW K/AM (woonbegeleiding en zorg) en GGZ InGeest (behandeling) hebben de overgang naar de Wlz aangegrepen om hun samenwerking te versterken en te intensiveren. “We kunnen nu nog beter bij onze cliënten aansluiten en vanuit hun wensen en behoeften zorg leveren,” zegt Joke Tiemersma, projectleider voor de overgang naar de Wlz en clustermanager bij RIBW K/AM.

Zo’n 220 ggz-cliënten van RIBW K/AM in Noord-Holland zijn overgegaan naar de Wlz. Onder de strakke leiding van Joke Tiemersma waren eind vorig jaar de indicaties binnen. “Dat kostte veel inspanning waarbij we veel hebben geïnvesteerd in interne communicatie en het aanvragen van de indicaties. We hebben daarbij besloten dat we zelf geen behandeling aanbieden, maar dat we dit via GGZ InGeest, waar we al mee samenwerkten, willen organiseren. Omdat we als woonzorgaanbieder wel de regieverantwoordelijkheid kregen voor de organisatie van de Wlz-zorg als geheel, ben ik in gesprek gegaan met GGZ InGeest hoe we dit het beste konden doen.”

Behoeften van de cliënt centraal

RIBW K/AM en GGZ InGeest grepen de overgang naar de Wlz ook aan om nu écht de behoeften van de cliënt die behandeling nodig heeft centraal te stellen en het niet bij mooie woorden te laten. Koos Timmermans, manager bij GGZ InGeest, is vol lof over de manier waarop RIBW K/AM de overgang naar de Wlz heeft georganiseerd. “Alle complimenten voor de sturende rol die Joke speelde. Zo is de overgang soepel verlopen en hebben we onze samenwerking versterkt.”

Overleggen

Een voorbeeld van de intensievere samenwerking tussen woonbegeleiding en zorg en behandeling is dat er gezamenlijke MDO’s (multi disciplinaire overleggen) zijn, volgens een vaste structuur en cyclus. Voorheen lukte het vaak niet om een MDO in te plannen in de overvolle agenda’s. Nu is het allemaal ver van te voren vastgelegd.

Door het MDO goed voor te bespreken met de cliënt, worden zijn behoeften duidelijker. Wat heeft iemand nodig aan zorg, begeleiding en behandeling? Door dit gezamenlijk met cliënt, familie, begeleiders én behandelaren te bespreken, lukt het om de zorg echt vanuit de cliënt in te richten. Voor sommige cliënten en familie was dit overigens wel even wennen om met elkaar dit gesprek te voeren.

Een vaste casemanager

Daarnaast is er vanuit GGZ InGeest nu één vaste casemanager per woonlocatie, waardoor de samenwerking tussen behandeling en wonen veel gerichter wordt. Eva van Maanen is sinds kort casemanager bij GGZ InGeest: “Ik heb elke week contact met de begeleiders. Zo nodig gaan we samen een gesprek aan met een bewoner. Er was bijvoorbeeld een man met angstklachten, waar hij veel onder leed. Ik heb samen met de begeleiders afspraken gemaakt over de inzet van behandeling en de begeleiding. Dat hielp.” Joke vult aan: “De familie van deze man was hier ook nauw bij betrokken, onder andere bij het MDO. We keken echt samen hoe we de kwaliteit van leven van deze man konden verbeteren.”

Door de intensievere samenwerking tussen wonen en behandeling lukt het steeds beter om elkaar te begrijpen en de zorg af te stemmen. “De lijntjes zijn nu veel korter en we kunnen sneller schakelen,“ zegt casemanager Eva. “Dat zag je bijvoorbeeld bij een vrouw die agressief was en tijdelijk opgenomen moest worden. We hebben toen samen met RIBW K/AM gekeken hoe zij op een veilige manier weer terug kon keren op de woonlocatie. Tot nu toe zijn er geen agressie-incidenten meer, mede door de goede communicatie en afstemming tussen de begeleiders van de woonlocatie en de behandelaren van InGeest.”

Uitwisselen van gegevens

Knelpunt bij de samenwerking is nog wel dat er twee verschillende systemen zijn voor het EPD (Elektronisch Patiëntendossier), waardoor het uitwisselen van gegevens lastig is. Bovendien moet de cliënt toestemming geven. “Daarom zijn die MDO’s ook zo belangrijk,” zegt Koos Timmermans. “Dan weten cliënten, begeleiders en behandelaren direct wat er is afgesproken.”

Investeren in samenwerking

Joke Tiemersma is blij met het resultaat van de intensievere samenwerking. “Doordat we meer proactief werken krijgen we een beter beeld van onze bewoners, hoe het met ze gaat en hoe we nog beter bij hen aan kunnen sluiten met onze zorg. Altijd vanuit de beleving en behoeften van de cliënt.” Koos Timmermans en Joke Tiemersma hebben gezamenlijk nog een tip voor andere organisaties: “Investeer in samenwerking en stel het belang van de cliënt voorop. Dat overbrugt tegenstellingen!”