Behoud Wmo-hulpmiddelen thuis na verhuizing naar een Wlz-zorginstelling

Voor personen die verhuizen naar een Wlz-zorginstelling en thuis nog willen logeren, is het belangrijk dat de benodigde hulpmiddelen thuis blijven staan. Bijvoorbeeld een traplift en tillift. De Tweede Kamer heeft het kabinet gevraagd om hierover landelijke afspraken te maken.

Ieder(in), Vereniging Nederlandse Gemeenten, Firevaned, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en de minister voor Langdurige Zorg onderschrijven dit. Op maandag 21 augustus jl. hebben zij landelijke afspraken gemaakt over het behoud van Wmo-hulpmiddelen thuis. In de afspraken staat wanneer cliënten Wmo-hulpmiddelen thuis kunnen behouden en welke hulpmiddelen hiervoor in aanmerking komen. Ook zijn afspraken gemaakt over het proces, de financiering, de communicatie over de afspraken en over de evaluatie van de afspraken in 2025. Lees hier de bestuurlijke afspraken.

Op Regelhulp zijn deze afspraken voor cliënten en betrokkenen vertaald.  Zie hiervoor: Hulpmiddelen thuis na verhuizing naar een Wlz-instelling.