Crisisregisseur bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg

Crisisregisseurs helpen om zorg te organiseren bij een crisis. Het gaat hier om cliënten met zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat doet een crisisregisseur?

De zorgkantoren werken samen met crisisregisseurs. De onafhankelijke crisisregisseurs zijn de eerste contactpersoon bij een crisissituatie. Zij beoordelen de crisis en welke crisiszorg de cliënt nodig heeft. Dit kan een crisisopname zijn, maar er kan ook een Crisis- en OndersteuningsTeam (C.O.T.) ingezet worden.

Er zijn aparte crisisregisseurs voor ouderenzorg en voor gehandicaptenzorg. Sommige zorgkantoren hebben ook een crisisregisseur voor langdurige ggz (vanuit de Wlz).

Hoe komt u in contact met een crisisregisseur?

Dat verschilt per zorgkantoor. U vindt hier per zorgkantoor(concern) een link naar informatie over de crisisregisseur van dat zorgkantoor.