Signaleringskaart kwetsbare ouderen

De signaleringskaart helpt professionals om met (naasten van) een kwetsbare oudere om na te denken over keuzes die bijna onvermijdelijk komen als de situatie plotseling verslechtert.

In zo'n crisissituatie is vaak weinig tijd en moeten soms moeilijke keuzes gemaakt worden. De kaart helpt het gesprek hierover aan te gaan. De kaart is vrij te gebruiken. 

Signaleringskaart ouderen