Tussenrapportage Pilot verborgen intelligentie (dynamische diagnostiek)

De pilot Verborgen Intelligentie is gestart door het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS. OPaZ zoekt structurele oplossingen die de zoektocht naar passende zorg bij complexe zorgvragen makkelijker maken.

Binnen de pilot Verborgen Intelligentie wordt onderzocht wat dynamische diagnostiek en mediërende begeleiding oplevert bij cliënten bij wie sprake is van een vermoeden van verborgen intelligentie, dus meer leerpotentieel dan een IQ-test of het gedrag suggereert.