Maatwerk organiseren

Bij complexe zorgvragen is vaak maatwerk nodig. Dat vraagt een andere manier van denken en werken. Aansluiten bij de persoon, de ruimte in de regels gebruiken en vertrouwen in elkaar zijn daarbij belangrijk. U vindt hier algemene informatie om maatwerk te organiseren en inspiratie/hulpmiddelen voor specifieke doelgroepen.

Aansluiten bij de persoon

Maatwerk begint met goed luisteren naar de persoon. Tijdens het hele proces, van indicatiestelling en zorgtoewijzing tot evaluatie van de zorg. Zodat de diagnose niet de zorg bepaalt, maar de echte behoeften en persoonlijkheid van de zorgvrager. Protocollen kunnen daarin ondersteunend zijn, maar niet leidend. 

Meer lezen:

  • Rapport ‘Andere aandacht’, over hoe mensen het contact in de zorg ervaren.

Voorbeelden van hulpmiddelen:

Ruimte in de regels gebruiken

In de praktijk is er vaak veel meer ruimte dan gedacht. Die ruimte pakken vraagt kennis van de mogelijkheden, lef om af te wijken van het gangbare zorgaanbod en de bereidheid om met andere organisaties samen te werken en waar nodig kennis te delen.

Meer lezen: 

Praktische mogelijkheden:

Weet dat je niet alles weet

Ook een punt dat lef vraagt: erkennen dat u niet alles weet. En weten wát u niet weet. Zodat u de juiste expertise kunt inschakelen.

Dat hoeft niet altijd professionele expertise te zijn. Mensen met een zorgvraag en hun naasten hebben vaak veel kennis over hun eigen situatie. Het kan ook zinvol zijn om ervaringsdeskundigen in te schakelen die hun persoonlijke ervaringen in de zorg vertalen naar een breder perspectief. 

Meer lezen:

Kijk ook eens naar:

Regie op de juiste plek

Zelf bepalen waar je woont, welke kleren je aantrekt, wat je in je vrije tijd doet. De zeggenschap over het persoonlijke leven noemen we regie. Regie wil niet zeggen dat iemand alles zelf moet regelen. Iemand kan bijvoorbeeld een professional zakelijke regie geven voor het organiseren van de zorg. 

In complexe situaties is regie extra belangrijk. Dan kan iemand nodig zijn die verbindt en regelt, liefst vanuit het eigen netwerk, met een natuurlijke overtuigingskracht en brede blik die doorzettingsmacht heeft of dat kan organiseren.

Meer lezen:

Praktisch voorbeeld: