Maatwerk organiseren

Bij complexe zorgvragen is vaak maatwerk nodig. Dat vraagt een andere manier van denken en werken. Aansluiten bij de persoon, de ruimte in de regels gebruiken en vertrouwen in elkaar zijn daarbij belangrijk.

Aansluiten bij de persoon

Kwaliteit van leven is meer dan een dak boven je hoofd en eten en drinken krijgen. Het gaat om zorg die past bij wat die éne persoon wil met zijn of haar leven. Zoals relaties onderhouden, zich ontwikkelen, meedoen in de samenleving, genoeg privacy hebben en inspraak hebben in zijn zorg. Als iemand (structureel) op meerdere punten tekortkomt, past de zorg niet.

Maatwerk begint met goed luisteren naar de persoon. Tijdens het hele proces, van indicatiestelling en zorgtoewijzing tot evaluatie van de zorg. Zodat de diagnose niet de zorg bepaalt, maar de echte behoeften en persoonlijkheid van de zorgvrager. Protocollen kunnen daarin ondersteunend zijn, maar niet leidend.

Meer lezen

Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid

Mensen met een zorgvraag en hun naasten hebben vaak veel kennis over hun eigen situatie. Daarnaast kunnen ervaringsdeskundigen hun persoonlijke ervaringen in de zorg vertalen naar een breder perspectief. 

Meer lezen

Zelf een zorginitatief starten

Lukt het niet om passende zorg te vinden in het bestaande aanbod? Als cliënt, naaste of professionals kunt u overwegen om zelf nieuw aanbod te ontwikkelen.

Meer lezen

Aansluiten bij de culturele achtergrond

Maatwerk is ook: aansluiten bij de culturele achtergrond of identiteit van iemand die zorg nodig heeft. Zie hiervoor: Cultuursensitief werken.