Familie Hermsen heeft veel problemen tegelijk

Bij het gezin is een groot aantal hulpverleners betrokken. Ondertussen stapelen de problemen zich steeds meer op.

Wie is de familie Hermsen?

  • Familie Hermsen is niet één gezin, maar representeert meerdere gezinnen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in de systemen van zorg, werk en inkomen. 
  • Het gaat om gezinnen met multiproblematiek zoals leven onder de armoedegrens, schulden, verslaving, geen veilig thuis, psychosociale problemen, schooluitval, sociaal isolement enzovoort. 
  • De ondersteuning komt vaak van verschillende aanbieders en uit verschillende wetten. 

Kennis & expertise