Familie Hermsen heeft veel problemen tegelijk

Vader is verslaafd en heeft schulden. Twee kinderen krijgen jeugdhulp: vanwege autisme en vanwege een eetstoornis. De derde heeft oplopende problemen op school. Er is sprake van huiselijk geweld. Verschillende hulpverleners brengen verschillende aanpakken mee. Maar wat voor het ene gezinslid goed is, werkt juist averechts voor het andere. De problemen stapelen zich steeds meer op. 

Wie is de familie Hermsen?

  • Familie Hermsen is niet één gezin, maar representeert meerdere gezinnen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in de systemen van zorg, werk en inkomen. 
  • Het gaat om gezinnen met multiproblematiek zoals leven onder de armoedegrens, schulden, verslaving, geen veilig thuis, psychosociale problemen, schooluitval, sociaal isolement enzovoort. 
  • De ondersteuning komt vaak van verschillende aanbieders en uit verschillende wetten. 

Kennis & expertise

Intercultureel: