Praktijkvoorbeelden complexe casuïstiek

In complexe casuïstiek is het extra belangrijk om vanuit de persoon te blijven denken. Juist als de gebruikelijke routes en het standaard aanbod niet past, bestaat het risico dat de persoon zich overmatig moet aanpassen aan het systeem. Persona's helpen om vanuit de mens te blijven denken, ook in ingewikkelde situaties.

Bij iedere persona staan verwijzingen naar kennis en organisaties die verder kunnen helpen. Per persona zal ook een aanpak voor het organiseren van de zorg worden toegevoegd.