Mira heeft onverklaarde lichamelijke klachten

Mira's lichamelijke klachten zijn niet 'objectiveerbaar'. Daardoor wordt zij bij vragen over werk, inkomen en maatschappelijke ondersteuning van het kastje naar de muur gestuurd. 

Wie is Mira?

  • Mira is niet één persoon, maar representeert een brede groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in de systemen van zorg, werk en inkomen. 
  • Het gaat om jongeren en volwassenen met ernstige lichamelijke klachten waarvoor geen goede somatische verklaring wordt gevonden.  
  • De gevolgen voor school, werk, relaties, dagelijkse bezigheden – het hele leven – kunnen enorm zijn. 
  • Hun zorg en ondersteuning kan vallen onder de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet of Wmo. Bij een onomkeerbare situatie met blijvende beperkingen kan een indicatie voor de Wet langdurige zorg mogelijk zijn. 

Informatie

Kennis & belangenbehartiging

Voor mensen met ME/CVS bestaan verschillende patiënten/belangenorganisaties:

Andere organisaties voor mensen met onbegrepen lichamelijke klachten:

Interculturele kennis over onverklaarde lichamelijke klachten:

Mira en onderwijs