Nora heeft haar hele leven dag en nacht zorg nodig

Nora heeft ernstige verstandelijke en lichamelijke beperkingen. Zij heeft zeer intensieve zorg nodig van vertrouwde mensen die haar (non-verbale) communicatie goed leren lezen. De ouders hebben een dagtaak aan het regelen en geven van de zorg.

Wie is Nora? 

 • Nora representeert een groep kinderen / jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). 
 • Zij hebben hulp nodig bij alle dagelijkse handelingen.
 • Prikkelgevoeligheid en moeilijk te begrijpen gedrag (zoals zelfverwonding, agressie of apathie) komen voor. 
 • Vaak zijn er ook medische aandoeningen zoals epilepsie of ademhalingsproblemen. 
 • Er kan ook sprake zijn van autisme. 
 • De eerste tijd is vooral medische zorg nodig (Zvw). Als de nadruk komt op gehandicaptenzorg is een indicatie mogelijk voor de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Informatie en uitwisseling van ervaringen

 • Ik ga EMB!: digitale ontmoetingsplek voor jongeren met ernstige lichamelijke of meervoudige beperkingen en hun ouders, verzorgers en begeleiders
 • (Sch)ouders: platform van en voor ouders van een kind met een EMB

Expertise over kinderen met EMB

Passende zorg organiseren

 • Centrum voor consultatie en expertise (CCE): advies bij probleemgedrag (consultatie, kennis en opleiding)
 • Maatwerk organiseren: tips en aandachtspunten
 • Wat als u er niet uitkomt?: mensen en organisaties die u kunnen helpen bij het organiseren van de zorg

Informatie over zorg voor Nora