Instellingsplek aan huis

Een instellingsplek aan huis kan geschikt zijn voor kinderen/volwassenen die niet thuis kunnen wonen maar die ook geen passende plek in een zorginstelling hebben.

Het gaat om mensen met bijvoorbeeld een ernstige meervoudige beperking (EMB), een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (ZEVMB) of ernstige gedragsproblemen.

Dicht bij het gezin

In deze constructie woont het kind dicht bij het gezin, met vaste zorgverleners. Ouders kunnen in loondienst zorg geven aan hun kind. Een deel mantelzorg blijft nodig, bijvoorbeeld als achterwacht. Deze bijzondere zorgvorm is in de praktijk uitgedacht en gerealiseerd als het Dex-Ster-Huis. Een vergelijkbare constructie is mogelijk voor 3-4 mensen (kleinschalig wooninitiatief met zorg in natura).

Stappenplan

Het stappenplan 'Instellingsplek aan huis' helpt ouders, de zorgaanbieder en het zorgkantoor om samen een soortgelijke zorgvorm te realiseren. Het gaat om maatwerk dus de constructie kan voor iedereen weer anders zijn.