Meerzorg in de Wlz

Heeft u of uw kind een indicatie voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan staat in het zorgprofiel hoeveel zorg u kunt ontvangen. Is dat te weinig? Dan is misschien meerzorg mogelijk. Meerzorg is extra zorg bovenop de zorg die u krijgt volgens het zorgprofiel.

Meerzorg kan mogelijk zijn als u (of uw kind):

 • een zorgprofiel heeft waarbij meerzorg mogelijk is (zie verderop);
 • minstens 25% meer zorg nodig heeft dan het zorgprofiel biedt.  

Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de individuele cliënt, maar ook naar de context waarbinnen hij of zij verblijft. Bijvoorbeeld de leefomgeving, de samenstelling van de groep, de daginvulling, de deskundigheid van begeleiders en de organisatiecultuur van de zorginstelling.

Meerzorg kan gebruikt worden voor extra zorguren, maar ook voor bijvoorbeeld deskundigheidsbevordering, intervisie en/of coaching van personeel (gerelateerd aan de meerzorg). Ook kan met meerzorg een beter passende omgeving voor meerdere cliënten gerealiseerd worden.

Hoe vraagt u meerzorg aan?

 • Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u zelf meerzorg aanvragen bij uw zorgkantoor. U kunt hierbij hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Vraag uw zorgkantoor wie uw cliëntondersteuner is.
 • Krijgt u zorg in natura? Dan kan uw zorgaanbieder meerzorg aanvragen bij uw zorgkantoor.

Meerzorgadvies door het Centrum voor Consultatie en Expertise

Het zorgkantoor kan een meerzorgadvies vragen van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Dit is niet verplicht.

Beslissing over meerzorg

 • Het zorgkantoor kijkt of u aan de voorwaarden voldoet.
 • Zo ja, dan bepaalt het zorgkantoor hoeveel geld er beschikbaar komt voor de extra zorg.
 • Het zorgkantoor bepaalt ook hoe lang u meerzorg krijgt.

Bij welke zorgprofielen is meerzorg mogelijk?

Hieronder staan de zorgprofielen per soort beperking/aandoening. Tussen haakjes staat de oude benaming van het zorgprofiel (zorgzwaartepakket of ZZP).

Jeugd en volwassenen met een lichamelijke beperking en zorgprofiel:

 • LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (ZZP LG 5)
 • LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging  (ZZP LG 6)
 • LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZZP LG 7)

Jeugd en volwassenen met een verstandelijke beperking:

 • VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (ZZP VG 5)
 • VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering (ZZP VG 7)
 • VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging (ZZP VG 8)
 • LVG Wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP LVG 4)
 • LVG Besloten wonen met zeer intensieve behandeling en begeleiding (ZZP LVG 5)
 • LVG Behandeling in een SGLVG behandelcentrum (ZZP SGLVG)

Jeugd en volwassenen met een zintuiglijke beperking:

 • ZGaud Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (ZZP ZGaud 3)
 • ZGvis Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (ZZP ZGvis 5)

Jeugd en volwassenen met een psychische aandoening en zorgprofiel:

 • GGZ-B Voortgezet verblijf met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ZZP GGZ-B 6)
 • GGZ-B Beveiligd voortgezet verblijf vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (ZZP GGZ-B 7)
 • GGZ-W Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ZZP GGZ W 4)
 • GGZ-W Beveiligd wonen vanwege extreme gedragsproblematiek met zeer intensieve begeleiding (ZZP GGZ W 5)

Ouderen / mensen met een lichamelijke ziekte en zorgprofiel:

 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (ZZP VV 7)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (ZZP VV 8)

Meer informatie over meerzorg