Meerzorg (Wlz)

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bepaalt het zorgprofiel hoeveel zorg mogelijk is. Soms is dat niet genoeg. Meerzorg geeft dan extra ruimte om passende zorg te organiseren.

Wanneer is meerzorg mogelijk?

Meerzorg kan mogelijk zijn als u (of uw kind):

  • een zorgprofiel heeft waarbij meerzorg mogelijk is (zie verderop);
  • minstens 25% meer zorg nodig heeft dan het zorgprofiel biedt.  

Meerzorg voor een individuele cliënt wordt vaak gebruikt om extra uren zorg of begeleiding te kunnen financieren.

Groepsmeerzorg

Meerzorg kan ook voor een groep cliënten aangevraagd worden. Het wordt dan bijvoorbeeld ingezet voor deskundigheidsbevordering, intervisie en/of coaching van personeel. Ook kan met groepsmeerzorg een beter passende omgeving voor meerdere cliënten gerealiseerd worden.

Bij welke zorgprofielen is meerzorg mogelijk?

In het zorgprofiel staat welke zorg mogelijk is. Bij de Wlz-indicatie bekijkt het CIZ welk zorgprofiel het beste past.

Meerzorg aanvragen

  • Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kunt u zelf meerzorg aanvragen bij uw zorgkantoor. U kunt hierbij hulp krijgen van een cliëntondersteuner.
  • Krijgt u zorg in natura? Dan kan uw zorgaanbieder meerzorg aanvragen bij uw zorgkantoor.

Beslissing over meerzorg

  • Het zorgkantoor kijkt of aan de voorwaarden wordt voldaan.
  • Zo ja, dan bepaalt het zorgkantoor hoeveel geld er beschikbaar komt voor de extra zorg.
  • Het zorgkantoor bepaalt ook hoe lang u meerzorg krijgt.

Meerzorgontwikkeltraject met het CCE

Na toekenning van meerzorg kan de zorgaanbieder met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een meerzorgontwikkeltraject starten. Dit is niet verplicht. Het CCE heeft kennis over probleemgedrag bij cliënten in de langdurige zorg en kijkt met een brede blik naar cliënten en de context waarin zij leven.

Meer informatie over meerzorg

  • Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgkantoor.
  • Voor advies kunt u contact opnemen met Juiste Loket.