Robert loopt vast in de complexe samenleving

Robert vindt het lastig om een hulpvraag te stellen. Hij heeft moeite met lezen en schrijven. Zijn omgeving overschat zijn mogelijkheden voor eigen regie. Robert wordt van het kastje naar de muur gestuurd bij hulpvragen. 

Wie is Robert?

Robert geeft ons een beeld van een groep mensen die moeite heeft met de complexe maatschappij, dat kan vanwege een lichte verstandelijke beperking, laaggeletterdheid, (lichte) psychiatrische problematiek en/of sociaal emotionele kwetsbaarheid zijn. Robert heeft hulp nodig bij het stellen en formuleren van zijn hulpvraag, die veelal binnen verschillende domeinen valt. Hij heeft ondersteuning vanuit zijn (informele en formele) netwerk nodig bij het inschatten van zijn ‘aan-kunnen’.

Robert is kwetsbaar voor misbruik of strafbaar gedrag. Als Robert voor zijn hulpvraag niet de juiste (levensbrede) hulp krijgt, is er een risico dat de complexiteit van zijn zorgvraag toeneemt.

Waar kunnen mensen als Robert terecht voor hulp?

Wat kunnen professionals doen voor mensen als Robert?

Tools voor vraagverheldering
Instrumenten om het gesprek te voeren met een inwoner die een ondersteuningsvraag heeft.

Toolkit werken aan zelfregie
Instrumenten die mensen helpen om hun eigen hulpvraag duidelijk te krijgen.

Een toegankelijk sociaal domein
Website die gemeenten helpt de toegang tot het sociaal domein voor mensen met een licht verstandelijke beperking zo eenvoudig mogelijk te maken.

Omgekeerde toets
Video van Stimulansz over het werken vanuit de bedoeling.

Smart met geld
Uitleg voor professionals.

Het gesprek aangaan over verslaving
Hoe ga je het gesprek aan als je twijfelt of iemand verslaafd is?

Maatwerk organiseren
Uitgangspunten die richting geven aan het organiseren van maatwerk bij complexe zorgvragen.

Kennis & expertise rond Robert

Kenniscentrum LVB
Kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoeding en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).

Expertisepunt VB - Expertise licht verstandelijke beperking
Wegwijs in de hulpverlening rondom mensen met een (lichte) verstandelijke beperking.

Kenniscentrum Pharos
Kennis en expertise op het gebied van gezondheidsverschillen.

Centrum voor consultatie en expertise
Advies bij onbegrepen gedrag.

Kennisplein gehandicaptensector: LVB
Een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en hun kennis en ervaring over gehandicaptenzorg kunnen uitwisselen.