Hulp van de gemeente

Heeft u een ziekte of beperking? Of zijn er (gezins)problemen? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor hulp. In veel gemeenten is een Wmo-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam.

Welke hulp kan ik inschakelen?

U kunt bij uw gemeente terecht voor hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via toegang tot jeugdhulp. In veel gemeenten is een Wmo-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam. Daar kunt u terecht met vragen over ondersteuning. Samen met u kijkt de gemeente naar wat u nodig heeft. En hoe u dat kunt regelen.

Ook voor inkomensondersteuning kunt u bij uw gemeente terecht.