Hulp van de gemeente

Heeft u een ziekte of beperking? Of zijn er (gezins)problemen? Dan kunt u bij uw gemeente terecht voor hulp. In veel gemeenten is een Wmo-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam.

Welke hulp biedt uw gemeente?

Uw gemeente biedt onder meer hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en vanuit de Jeugdwet.

In veel gemeenten is een Wmo-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam. Daar kunt u terecht met vragen over ondersteuning. Samen met u kijkt de gemeente naar wat u nodig heeft. En hoe u dat kunt regelen.

Ook voor inkomensondersteuning kunt u bij uw gemeente terecht.