Jochem kan geen passende plek in een instelling vinden

Voor Jochem is geen goede plek te vinden in een zorginstelling. Dat komt onder andere door zijn extreme prikkelgevoeligheid en moeilijk te begrijpen gedrag. 

Wie is Jochem?

  • Jochem is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. 
  • Het gaat om volwassenen die geen passende zorg en plek kunnen vinden in een zorginstelling. 
  • Soms wonen zij tot ver in de volwassenheid bij hun ouders, totdat de situatie onhoudbaar is.
  • Omdat de zorg niet goed aansluit bij hun behoeften ontstaan vaak escalaties, soms met dwangmaatregelen tot gevolg. 
  • Vaak is familie betrokken maar kan de zorg niet aan. 
  • Een deel van deze mensen heeft recht op Wlz-zorg op grond van lichamelijke of lichte verstandelijke beperkingen of door langdurig verblijf met behandeling in de GGZ. 
  • Er kan ook sprake zijn van Zvw-zorg (GGZ) en Wmo-ondersteuning.

Kennis & expertise