Jochem heeft een passende plek in een instelling nodig

Jochem heeft intensieve zorg en begeleiding nodig op het snijvlak van verstandelijk gehandicaptenzorg en GGZ.

Wie is Jochem?

  • Jochem is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. 
  • Het gaat om volwassenen die geen passende zorg en plek kunnen vinden in een zorginstelling. 
  • Soms wonen zij tot ver in de volwassenheid bij hun ouders, totdat de situatie onhoudbaar is.
  • Omdat de zorg niet goed aansluit bij hun behoeften ontstaan vaak escalaties, soms met dwangmaatregelen tot gevolg. 
  • Vaak is familie betrokken maar kan de zorg niet aan. 
  • Een deel van deze mensen heeft recht op Wlz-zorg op grond van lichamelijke of lichte verstandelijke beperkingen of door langdurig verblijf met behandeling in de GGZ. 
  • Er kan ook sprake zijn van Zvw-zorg (GGZ) en Wmo-ondersteuning.

Kennis & expertise