Jurgens ouders kunnen de opvoeding niet meer aan

Jurgen lijkt op het eerste gezicht een gewone puber. Hij heeft veel vrienden. School vindt hij maar niks. Leren is altijd al moeizaam gegaan. De problemen thuis gaan veel verder dan ‘gewoon puberen’. Hij is onvoorspelbaar, agressief, gebruikt drugs en heeft zijn moeder meerdere keren bedreigd.

Wie is Jurgen?

 • Jurgen representeert jongeren met een lichte verstandelijke beperking en jongeren met een disharmonisch ontwikkelprofiel die op een laag niveau functioneren.
 • Jongeren als Jurgen zijn sociaal-emotioneel (veel) jonger dan leeftijdsgenoten, wat leidt tot leerproblemen en gedragsproblemen.
 • Door hun goede taalgebruik lijken ze meer te kunnen dan ze waarmaken.
 • Meestal is er bijkomende ernstige psychiatrische problematiek.
 • Het gezin is uitgeput door de opstapelende, heftige problemen. Ouders worden niet begrepen door hulpverlening en school. Er is (bijna) geen sociaal netwerk.

Kenmerkend in de levensloop

 • Vaak een lange geschiedenis van overvraging, gepest worden en uitsluiting.
 • Vanaf jonge leeftijd opstandig gedrag en driftbuien.
 • Spijbelen, drugsgebruik, onvoorspelbaarheid, agressie, criminaliteit.
 • Uitval uit regulier onderwijs en/of speciaal onderwijs.
 • Opgroeien in een gezin met multiproblematiek: bv werkeloosheid, problemen tussen de ouders, schulden, huiselijk geweld.
 • Opgroeien in een ‘zwakke’ buurt met vandalisme en criminaliteit.

Kenmerkend in de zorg en ondersteuning

 • Ouders, de jongeren en de hulpverleners hebben verschillende ideeën en verwachtingen over hulpverlening.
 • In de loop van de tijd zijn verschillende diagnoses gesteld; onderliggend is sprake van trauma en/of hechtingsproblemen.
 • Er is sprake van ambulante jeugdhulp, jeugd-GGZ, gehandicaptenzorg, forensische zorg, verslavingszorg en/of uithuisplaatsing naar een jeugdzorginstelling, pleeggezin of gezinshuis.
 • Zij gaan van de ene sector naar de andere, zonder samenhang in de zorg.
 • Jongeren als Jurgen hebben zelf weinig of geen motivatie om behandeld te worden.
 • De ondersteuning zit op het snijvlak van Jeugdwet/Wmo,

Expertise