Maren heeft geen veilig thuis

Maren lijkt altijd vrolijk. Lachen helpt als ze mensen niet begrijpt. Dan vragen ze meestal niet door. En kan zij zich weer in haar eigen wereldje terugtrekken. Thuis heeft Maren het moeilijk. Haar ouders reageren hun problemen op haar af. Thuis lacht Maren bijna nooit. Ze is liever onzichtbaar. Marens vrienden vinden haar naïef. Ze laten haar drugs ophalen en diefstallen plegen.

Wie is Maren?

 • Maren representeert een groep jongeren in een onveilige thuissituatie.
 • Het gaat om jongeren met een lichte verstandelijke beperking of disharmonisch ontwikkelprofiel die opgroeien in een gezin met meerdere problemen zoals verslaving, verwaarlozing, huiselijk geweld.
 • Zij worden overschat, overschatten zichzelf en zijn makkelijk beïnvloedbaar.
 • Meestal is er bijkomende ernstige psychiatrische problematiek.
 • Zij zijn vaak wantrouwend naar andere mensen en hebben een negatief zelfbeeld.

Kenmerkend in de levensloop

 • Opgroeien in een gezin met multiproblematiek: bv werkeloosheid, problemen tussen de ouders, schulden, huiselijk geweld, verslaving.
 • Emotionele verwaarlozing, met hechtingsstoornissen als gevolg.
 • Een lange geschiedenis van overvraging, gepest worden, zich terugtrekken en spijbelen.
 • Uitval uit regulier onderwijs en/of speciaal onderwijs.
 • Opgroeien in een gezin met multiproblematiek: bv werkeloosheid, problemen tussen de ouders, schulden, huiselijk geweld.
 • Opgroeien in een ‘zwakke’ buurt met vandalisme en criminaliteit.

Kenmerkend in de zorg en ondersteuning

 • In de loop van de tijd zijn verschillende diagnoses gesteld; onderliggend is sprake van trauma en/of hechtingsproblemen.
 • Er is sprake van ambulante jeugdhulp, jeugd-GGZ, gehandicaptenzorg, forensische zorg, verslavingszorg en/of uithuisplaatsing naar een jeugdzorginstelling, pleeggezin of gezinshuis.
 • Jongeren als Maren hebben zelf weinig of geen motivatie om behandeld te worden.
 • De ondersteuning zit op het snijvlak van Jeugdwet/Wmo, Zvwen Wlz. Dat leidt vaak tot discussies over financiering van de zorg.

Expertise