Willem is of lijkt soms erg in de war

Willem heeft psychosociale en/of psychiatrische problemen, soms in combinatie met middelengebruik. De maatschappij ziet hem ‘als een verwarde man die overlast veroorzaakt’.

Wie is Willem?

 • Willem is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met verward gedrag. De groep mensen met verward gedrag is zeer divers.
 • Verward gedrag kan ontstaan door verschillende aandoeningen of beperkingen. De meest voorkomende zijn psychische problemen, een lichte verstandelijke beperking, of dementie, niet zelden in combinatie met levensproblemen zoals verslaving, schulden, dakloos zijn en/of het verlies van dierbaren.
 • Vaak zijn er meerdere kortdurende opnames in GGZ-instellingen, tussendoor wonen zij bij familie, zelfstandig of zwerven rond op straat.
 • Willem kan in de wijk waar hij zich bevindt veel overlast veroorzaken en kan met zijn gedrag mensen om zich heen een angstig of onveilig gevoel bezorgen. Dit kan voor Willem leiden tot aanhouding door de politie en korte periodes in detentie.
 • De familie is vaak wanhopig en/of keert zich af.
 • Er is meestal sprake van zorgmijding (zie ook Noah). 

Wat gebeurt er voor mensen als Willem?

Kennis & expertise

Wet- en regelgeving

Kenmerkende situaties van mensen als Willem

 • Willem heeft ‘s nachts of in het weekend acuut hulp nodig.  

 • Willem loopt ernstig in de war op straat.

 • Willem veroorzaakt door zijn verwarde gedrag overlast en kan daardoor (veelvuldig) in contact komen met de politie

 • Het verwarde gedrag van Willem zorgt in zijn omgeving voor een gevoel van angst en onveiligheid.

 • Willems naasten willen dat hij zorg en behandeling in een instelling krijgt.

 • Na ontslag uit de instelling wil Willem zijn leven weer oppakken.

 • Willem kan niet (meer) zelfstandig gaan wonen.

 • Willem komt geregeld in een crisissituatie terecht.

 • Willem heeft behoefte aan een maatje.

 • Willem weigert alle hulp.