Noah mijdt zorgverleners

Noah's psychosociale problemen leiden tot onbegrepen gedrag. Hij is moeilijk bereikbaar. Zelf vindt hij niet dat hij hulp nodig heeft. Zijn familie denkt daar anders over.  

Wie is Noah?

 • Noah is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. 
 • Het gaat om (jong)volwassenen en ouderen met problemen op meer levensgebieden. Zij vragen zelf niet om hulp of accepteren geen hulp. 
 • Er is bijvoorbeeld sprake van psychosociale problemen, verslaving, hersenletsel, autisme, een lichte verstandelijke beperking en/of geheugenproblemen. 
 • Zorgmijders in een gezin kunnen de familie zwaar belasten. Soms is een heel gezin zorgmijdend. 
 • Hun zorg en ondersteuning kan horen onder de Jeugdwet, Wmo of Wet langdurige zorg (Wlz-zorg thuis). 

Kennis en expertise

Veelvoorkomende situaties bij mensen als Noah

 • Noah mijdt hulp omdat: 
  • Hij niet de hulp krijgt die hij zelf nodig vindt.  
  • Hij de kosten niet kan betalen. 
  • Het veel te lang duurt (wachtlijsten). 
  • Hij geen vertrouwen heeft in de hulpverlening.
  • Hij hulp niet nodig vindt.
 • Noah mijdt hulp door:
  • De suggestie te wekken dat alles goed gaat. 
  • Geen hulpverleners binnen te laten.
  • Agressief te reageren op hulpverleners.
 • Noah heeft vaak onverklaarbare letsels, kapotte spullen en laat zijn huis vervuilen. 
 • Noah brengt zijn gezondheid in gevaar door slechte therapietrouw/medicijngebruik. 
 • Noah veroorzaakt overlast in de buurt. 
 • Noah biedt zijn kinderen geen veilig thuis.
 • Noah heeft grote schulden en dreigt op straat te komen.
 • Noah raakt volledig geïsoleerd en erg eenzaam.  
 • De samenwerkende hulpverleners weten niet welke informatie ze mogen delen.