Noah is de zorgverlening zat

Noah is moeilijk bereikbaar. Zijn familie maakt zich zorgen en/of raakt overbelast. Noah kan niet goed voor zichzelf zorgen. Maar zelf vindt hij hulp niet nodig. Hij heeft negatieve ervaringen gehad met hulpverleners. In het zorgjargon heet Noah een zorgmijder.

Wie is Noah?

Noah is niet één persoon, maar representeert een groep mensen met een verhoogde kans om ‘vast te lopen’ in het zorgsysteem. 

 • Het gaat om (jong)volwassenen met problemen op meer levensgebieden. Zij vragen zelf niet om hulp of accepteren geen hulp. 
 • Er is bijvoorbeeld sprake van psychosociale problemen, verslaving, hersenletsel, autisme, een lichte verstandelijke beperking en/of geheugenproblemen. 

Kennis en expertise

Succesvolle zorgmijders

Onderzoek naar mensen met psychotische verschijnselen die zonder professionele hulp een zinvol leven leiden.

Link: Succesvolle zorgmijders

Zorgmijders, hoe krijg je ze in beeld?

Ervaringen van een wijkverpleegkundige met mensen die zorg mijden.

Link: Zorgmijders, hoe krijg je ze in beeld?

Richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn

Handreiking voor wijkverpleegkundigen over samenwerking rond mensen die zorg mijden.

Link: Richtlijn Zorgmijding in de eerste lijn (V&VN)

Effecten van bemoeizorg

Onderzoek naar de effectiviteit van bemoeizorg (openbare geestelijke gezondheidszorg). Het onderzoeek laat zien dat bemoeizorg leidt tot meer kwaliteit van leven, minder ernstige problematiek, een betere relatie tussen cliënt en hulpverlener en betere doorverwijzing. De grootste effecten had bemoeizorg op de kwaliteit van leven.

Link: Effecten van bemoeizorg

Voor cliënten

Veelvoorkomende situaties bij mensen als Noah

 • Noah mijdt hulp omdat: 
  • Hij niet de hulp krijgt die hij zelf nodig vindt.  
  • Hij de kosten niet kan betalen. 
  • Het veel te lang duurt (wachtlijsten). 
  • Hij geen vertrouwen heeft in de hulpverlening.
  • Hij hulp niet nodig vindt.
 • Noah mijdt hulp door:
  • De suggestie te wekken dat alles goed gaat. 
  • Geen hulpverleners binnen te laten.
  • Agressief te reageren op hulpverleners.
 • Noah heeft vaak onverklaarbare letsels, kapotte spullen en laat zijn huis vervuilen. 
 • Noah brengt zijn gezondheid in gevaar door slechte therapietrouw/medicijngebruik. 
 • Noah veroorzaakt overlast in de buurt. 
 • Noah heeft grote schulden en dreigt op straat te komen.
 • Noah raakt geïsoleerd en eenzaam.  
 • De samenwerkende hulpverleners weten niet welke informatie ze mogen delen.