Samenwerken bij complexe casuïstiek

Samenwerken is belangrijk bij het oplossen van complexe casuïstiek. Vaak is er niet één partij die kan beslissen en alles kan regelen. Er zijn altijd meer mensen en organisaties betrokken, en daarmee vaak ook verschillende belangen. Hoe houd je het belang van de persoon die zorg nodig heeft altijd centraal? Goed luisteren, de inzet van ervaringsdeskundigen, kunnen de-escaleren maar zo nodig ook op tijd escaleren zijn belangrijke elementen.