Aanmelddossier en/of woonzorgprofiel bij complexe casuïstiek

Een bekend probleem in de complexe casuïstiek is dat cliënten al direct afgewezen worden als het dossier wordt voorgelegd aan een potentiële zorgaanbieder. Wat kun je doen om dit te voorkomen?

Potentiële aanbieders hebben een realistisch beeld van de cliënt nodig om te beoordelen of die persoon bij hen past. Het 'gewone' cliëntdossier is daar niet altijd geschikt voor. Soms krijgen problemen uit het verleden daardoor veel nadruk terwijl die al niet meer spelen. Of staat gedragsproblematiek van de cliënt erg op de voorgrond zonder een goed beeld van de context, die ook veel invloed heeft op het gedrag.

Aanmelddossier

Een kort, to the point aanmelddossier kan dan een betere keuze zijn. Wie is de cliënt, wat heeft hij of zij nodig? Bij cliënten met onbegrepen gedrag kan het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise) helpen om goed te omschrijven wat nodig is.

Format

In 2023 is er met een actieonderzoek gewerkt aan een format voor een aanmelddossier in de langdurige zorg. Het format zal op deze pagina gepubliceerd worden. Volg Regelhulp+ op LinkedIn voor updates.

Woonzorgprofiel

Een woonzorgprofiel kan ook goed inzicht geven in wat nodig is voor een goed leven. Bij een woonzorgprofiel staan de wensen en behoeften van de cliënt en zijn of haar omgeving centraal. Los van de eventuele regels en belemmeringen door het zorgstelsel. Pas als het beeld helder is, wordt gekeken hoe het gerealiseerd en gefinancierd kan worden. Zo voorkom je dat er bij voorbaat al gedacht wordt vanuit het bestaande zorgaanbod.

Onderstaande aandachtspunten kunnen helpen een woonzorgprofiel te maken. Bespreek ze met cliënt/vertegenwoordiger, naasten en/of betrokken zorgverleners.

Wat is belangrijk in het leven van [naam cliënt]?

 • Wat maakt het leven de moeite waard voor de cliënt en de naasten?
 • Hoe ziet een gewone dag eruit?
 • Hoe ziet een bijzondere dag eruit, bijvoorbeeld een verjaardag of weekend weg?

Woonomgeving

Wat is een prettig 'thuis' voor de cliënt?

 • Welke ruimtes zijn nodig, binnen en buiten?
 • Hoe zijn de ruimtes ingericht?
 • Wie wonen daar nog meer, wat betekent de zorg voor hen?
 • Hoeveel sociaal contact is gewenst/nodig, hoe ziet de behoefte aan privacy eruit?
 • Hoeveel rust is nodig, en hoeveel dynamiek?

Zorg en begeleiding

Welke begeleiding en zorg is nodig?

 • Professioneel of (ook) informeel?
 • Met welk type zorgverlener klikt het het beste? Bijvoorbeeld rustig, uitbundig, creatief, of gestructureerd. Het kan ook een mix van typen zijn.

Visie

 • Welke waarden zijn belangrijk in de zorg voor deze cliënt?
 • Welke ontwikkelingsmogelijkheden zijn er?
 • Zijn er specifieke benaderingen/methodieken die goed passen bij deze cliënt?
 • Is een strakke eenduidige benadering nodig of is er ruimte voor verschillende benaderingen?