Zorgprofielen GGZ wonen

Sinds 1 januari 2021 hebben mensen die blijvend intensieve geestelijke gezondheidszorg nodig hebben, toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). In vijf nieuwe zorgprofielen is omschreven welke zorg en ondersteuning zij vanuit de Wlz kunnen krijgen. U vindt de zorgprofielen in bijgaand document.

Wat is een zorgprofiel?

In een zorgprofiel staat welke zorg iemand nodig heeft. Het zorgprofiel hoort bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 

Algemene informatie over zorgprofielen in de Wlz