Medehuurder worden

Is de zorg voor een ander intensief? Dan is het misschien handig als u in hetzelfde huis gaat wonen als de persoon voor wie u zorgt. U kunt dan medehuurder worden.

Wat is een medehuurder?

Een medehuurder is iemand die dezelfde rechten krijgt als de hoofdhuurder. Gaat u bij iemand in huis wonen en is de woning een huurwoning? Dan bent u niet automatisch medehuurder.

Waarom moet ik medehuurderschap aanvragen?

Als u niet officieel medehuurder bent, dan heeft u geen huurrechten. Als de huurder iets overkomt of uit huis gaat, dan mag u niet in het huis blijven. U moet dan verhuizen.

Goed om te weten

Geregistreerd partners en echtgenoten worden wel automatisch medehuurder met dezelfde rechten als de hoofdhuurder. Samenwonenden niet.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?

U kunt medehuurderschap aanvragen. Voorwaarde is dat u minimaal 2 jaar samenwoont met degene voor wie u zorgt. En dat u al lange tijd samen een huishouding heeft, dus bijvoorbeeld samen eet. Vraag bij de verhuurder van de woning of u medehuurder kunt worden. Doe dat voordat u gaat inwonen. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder. U kunt dan ook de huur voortzetten als de oorspronkelijke huurder de woning verlaat of overlijdt.

Wat moet ik doen als ik geen medehuurder mag worden?

Weigert de verhuurder om u medehuurder te maken? Dan kunt u naar de kantonrechter. De kantonrechter kan uw verzoek afwijzen als u en de huurder korter dan twee jaar bij elkaar wonen.

Goed om te weten

U kunt juridische bijstand krijgen van mantelzorgorganisatie MantelzorgNL.

Kunnen inwonende kinderen medehuurder worden?

Als een inwonend kind medehuurder wil worden bij een van de ouders, dan lukt dat meestal niet. Want er is in principe geen duurzame gezamenlijke huishouding. Het idee is dat kinderen op termijn het ouderlijk huis zullen verlaten. Sommige verhuurders maken hierop een uitzondering.

Lees wanneer u medehuurder bent (Juridischloket.nl).