Hulp bij regeltaken (mantelzorgmakelaar)

Bent u veel tijd kwijt met het regelen van de juiste zorg? Een mantelzorgmakelaar biedt hulp bij regeltaken.

Wat is een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar is iemand die regeltaken van u overneemt, zodat u minder wordt belast. Dit is handig als u sommige taken lastig vindt of als u er geen tijd voor heeft. Mantelzorgmakelaars werken zelfstandig of zijn in dienst van een Steunpunt Mantelzorg.

Lees meer over de mantelzorgmakelaar (MantelzorgNL).

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

Een mantelzorgmakelaar helpt u bijvoorbeeld met:

 • het aanvragen en regelen van zorg.
 • het bemiddelen tussen u en uw werkgever over de afstemming werk en zorg.
 • informatie over verzekeringen.
 • het zoeken naar een passend zorgaanbod voor u en de persoon voor wie u zorgt.
 • het onderhouden van contact met uitkerende instanties zoals het CAK, de gemeente of SVB.
 • het organiseren van (onder meer) persoonlijke hulp op maat, opvang en woningaanpassing.
 • informatie over wetten, regels en voorzieningen.
 • het opstellen van een bezwaarschrift of klacht.
 • het invullen van formulieren.
 • het op orde krijgen van de administratie.

Vind een zelfstandige mantelzorgmakelaar in uw regio (Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars) (Bmzm.nl).

Wordt de hulp van een mantelzorgmakelaar vergoed?

 • Werkt de mantelzorgmakelaar bij een organisatie voor mantelzorgondersteuning of bij uw gemeente? Dan hoeft u meestal niets te betalen. 
 • Werkt de mantelzorgmakelaar zelfstandig? Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende verzekering.
 • Daarnaast vergoeden sommige gemeenten een mantelzorgmakelaar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Neem contact op met uw zorgverzekeraar of uw gemeente.

Een mantelzorgmakelaar kost €70 per uur (exclusief BTW) als u een mantelzorgmakelaar zelf betaalt.

Lees meer over vergoeding voor mantelzorg via de zorgverzekering (Consumentenbond.nl). 

Goed om te weten

Als u mantelzorg combineert met een betaalde baan, informeer dan bij uw werkgever naar een eventuele vergoeding.

Waar vind ik een Mantelzorgmakelaar?

Sommige mantelzorgmakelaars zijn bereikbaar via een gemeentelijke organisatie voor mantelzorgondersteuning of welzijn. Mantelzorgmakelaars die als zelfstandige werkzaam zijn, vindt u via de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars.