Eigen bijdrage / eigen risico voor zorg

De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van uw zorgverzekeraar.

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage voor zorg?

Dat hangt af van het soort zorg of ondersteuning dat u krijgt. Zorg kan vanuit drie regelingen worden geregeld en betaald:

Het verschilt per regeling of en hoeveel u zelf betaalt voor de zorg. Het deel dat u zelf betaalt heet de eigen bijdrage of (bij de zorgverzekeraar) het eigen risico.

Wet langdurige zorg

Mensen van 18 jaar en ouder met zorg vanuit de Wlz betalen elke maand een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van:

  • uw inkomen
  • uw vermogen (spaargeld)
  • uw leeftijd
  • uw woonsituatie, bijvoorbeeld of u thuis woont of in een instelling
  • het soort zorg dat u ontvangt (het aantal uur zorg maakt niet uit)

Bereken uw eigen bijdrage voor zorg via de Wlz met de rekenhulp van het CAK.

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Het zorgkantoor geeft uw gegevens door. Het CAK vraagt gegevens over uw inkomen en vermogen (spaargeld) aan de Belastingdienst of het UWV. Met die gegevens berekent het CAK uw eigen bijdrage. U ontvangt elke maand een factuur.

Wmo

Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij mensen thuis bieden. Voor de meeste Wmo-hulp betaalt u een eigen bijdrage van maximaal € 20,60 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u van het CAK.

Gemeenten mogen een lager bedrag vragen. Bijvoorbeeld voor mensen met een laag inkomen. De gemeente mag het abonnementstarief niet zelf verhogen. Voor sommige hulp of ondersteuning kan de gemeente wel een aparte bijdrage in kosten vragen. Voor vragen hierover of over hulp of ondersteuning kunt u terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente.

Beschermd wonen vanuit de Wmo

Beschermd wonen valt niet onder het abonnementstarief. Gemeenten kunnen hiervoor een hogere eigen bijdrage vragen. De hoogte is afhankelijk van uw leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling en leveringsvorm (pgb of natura). U zult altijd zakgeld en kleedgeld overhouden.

Zorgverzekering

Eigen bijdrage

Voor bepaalde zorg uit de basisverzekering betaalt u ook een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor een gehoorapparaat. De lijst met zorg waarvoor een bijdrage geldt wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de lijst op Rijksoverheid.nl.

Eigen risico

De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico in de zorgverzekering. Het eigen risico is een vast bedrag per jaar. Komen uw rekeningen boven dat bedrag, dan krijgt u kosten vergoed.

Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico op Rijksoverheid.nl.