ADL-woning / Fokuswonen

Een ADL-woning is bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking die zelfstandig willen wonen met begeleiding of verzorging. Voor deze vorm van wonen is is nodig dat u zelf hulp kunt inroepen en aanwijzingen kunt geven aan de zorgverlener over de benodigde zorg.

Wat is een ADL-woning?

Een ADL-woning is een gelijkvloers huis, toegankelijk voor een rolstoel. Het huis is via een alarm-intercomsysteem direct verbonden met een hulppost: de ADL-eenheid bij u in de buurt. ADL staat voor algemene dagelijkse levensverrichtingen.

Wat is ADL-assistentie?

ADL-assistentie is assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, 24 uur per dag op afroep. Bijvoorbeeld bij:

 • lichamelijke verzorging, zoals wassen
 • aankleden en uitkleden
 • bewegen en verplaatsen in en om het huis
 • naar de wc gaan
 • eten en drinken
 • eenvoudige verpleegkundige handelingen

ADL-assistentie wordt alleen geboden als u daarom vraagt. U bepaalt wanneer, waarbij en hoe de hulp geboden wordt. Zo bepaalt u zelf hoe u leeft.

Voor wie is een ADL-woning geschikt?

U komt in aanmerking voor een ADL-woning als u:

 • een (zware) lichamelijke beperking of aandoening heeft.
 • met een rolstoel makkelijk binnen het huis moet kunnen bewegen.
 • minstens 5 uur ADL-assistentie per week nodig heeft.
 • uzelf voldoende sociaal kunt redden om zelfstandig te kunnen wonen.
 • zelfstandig assistentie kunt oproepen en aanwijzingen kunt geven.

Waar vind ik ADL-woningen?

U vindt een ADL-woning via de volgende organisaties:

Hoe wordt ADL-assistentie vergoed?

De ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling van de Wet langdurige zorg (Wlz). U heeft hiervoor een indicatie van het CIZ nodig.

Voorwaarden

 • U heeft een lichamelijke beperking of ziekte.
 • U heeft een rolstoeltoegankelijke woning nodig.
 • U heeft per week minstens 5 uur ADL-assistentie nodig.
 • U kunt zelfstandig wonen, zelf zorg oproepen en aanwijzingen geven aan de zorgverlener.

Aanvraag

De zorgaanbieder van uw keuze regelt de aanvraag bij het CIZ.

Assistentie buiten de woning

ADL-assistentie wordt alleen in en om de ADL-woning gegeven. Voor de aanvullende zorg zijn de gemeente en/of zorgverzekeraar verantwoordelijk:

 • Gemeente (Wmo): huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, vervoer, maaltijdvoorziening, begeleiding buiten de ADL-woning.
 • Zorgverzekeraar: bepaalde onderdelen van verpleging, en persoonlijke verzorging buiten de ADL-woning. Hieronder kan ook vallen medisch noodzakelijk toezicht buiten de woning.