Sprintkaart maatwerk voor thuiszitters

De Sprintkaart is een handig hulpmiddel voor het organiseren van een alternatief voor het multidisciplinair overleg rond een thuiszitter, om te voorkomen dat gesprekken met onderwijs- en zorginstellingen spaak lopen.

In het najaar van 2018 organiseerde OPaZ samen met IPW en Significant twee series van elk vier workshops actieonderzoek rond de persona’s. Vijf deelnemers ontwikkelden samen de Sprintkaart: een gesprekstool voor ouders van kinderen die dreigen uit te vallen op school, of ondersteuning nodig hebben om naar school te blijven gaan.