Hulpmiddelen en voorzieningen in het onderwijs

Heeft u of uw kind hulp of hulpmiddelen nodig bij het volgen van onderwijs? Bijvoorbeeld hulp van een schrijf- of gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto. Dan kunt u hiervoor bij UWV een vergoeding aanvragen. Ook als u geen uitkering van UWV krijgt.

Bij welk type onderwijs is een vergoeding mogelijk?

 • Als uw kind naar het basisonderwijs, voortgezet of hoger onderwijs gaat.
 • Als u beroepsonderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs of volwassenenonderwijs volgt.
 • Als u of uw kind speciaal onderwijs volgt.

Welke hulpmiddelen en voorzieningen vergoedt UWV?

UWV kan deze hulpmiddelen en voorzieningen voor in het onderwijs vergoeden:

 • hulp van een schrijf- of gebarentolk
 • meeneembare hulpmiddelen zoals aanpassingen aan een stoel of bureau, of een brailleleesregel
 • een computer voor werk in de klas (als uw kind basis- of middelbaar onderwijs volgt)
 • een bijzondere computer als die bijvoorbeeld nodig is vanwege een motorische beperking bij uw kind

Welke hulpmiddelen en voorzieningen vergoedt UWV niet?

 • hoorhulpmiddelen zoals een hoortoestel of ringleiding
 • een mobiele telefoon of hulpmiddelen voor dyslexie
 • een computer om huiswerk te maken
 • persoonlijke zorg of begeleiding op school (hoe wordt dit wel vergoed?)
 • toegankelijk maken van schoolgebouw en lesmateriaal (hoe wordt dit wel vergoed?)

Vergoeding bij UWV aanvragen

Ga naar aanvragen ondersteuning bij het volgen van onderwijs (UWV.nl).

Let op

U krijgt geen vergoeding als u het hulpmiddel al heeft gekocht. De school of zorgverzekeraar vergoeden deze voorzieningen mogelijk wel.

Meer informatie

U vindt uitgebreide informatie over voorzieningen voor het onderwijs op de website van UWV.