Hulpmiddelen en voorzieningen in het onderwijs

Heeft u of uw kind hulp of hulpmiddelen nodig bij het volgen van onderwijs? Bijvoorbeeld hulp van een schrijf- of gebarentolk, orthopedische werkschoenen of een aangepaste auto. Dan kunt u hiervoor bij UWV een vergoeding aanvragen. Ook als u geen uitkering van UWV krijgt.

Bij welk type onderwijs is een vergoeding mogelijk?

 • Basisonderwijs, voortgezet en hoger onderwijs.
 • Beroepsonderwijs, hoger onderwijs, universitair onderwijs en volwassenenonderwijs.
 • Speciaal onderwijs.

Welke hulpmiddelen en voorzieningen vergoedt UWV?

UWV kan deze hulpmiddelen en voorzieningen voor in het onderwijs vergoeden:

 • hulp van een schrijf- of gebarentolk
 • meeneembare hulpmiddelen zoals aanpassingen aan een stoel of bureau, of een brailleleesregel
 • een computer voor werk in de klas (als uw kind basis- of middelbaar onderwijs volgt)
 • een bijzondere computer als die bijvoorbeeld nodig is vanwege een motorische beperking bij uw kind

Welke hulpmiddelen en voorzieningen vergoedt UWV niet?

 • hoorhulpmiddelen zoals een hoortoestel of ringleiding
 • een mobiele telefoon of hulpmiddelen voor dyslexie
 • een computer om huiswerk te maken
 • persoonlijke zorg of begeleiding op school ( hoe wordt dit wel vergoed?)
 • toegankelijk maken van schoolgebouw en lesmateriaal (hoe wordt dit wel vergoed?)

Vergoeding bij UWV aanvragen

Ga naar aanvragen ondersteuning bij het volgen van onderwijs (UWV.nl).

Let op

Wacht eerst de beslissing op uw aanvraag af voordat u het hulpmiddel of de voorziening koopt.

Meer informatie

U vindt uitgebreide informatie over voorzieningen voor het onderwijs op de website van UWV.