Maatschappelijke opvang bij thuis- en dakloosheid

Heeft u geen huis of dreigt u dakloos te worden? Dan kunt u terecht bij de maatschappelijke opvang voor een tijdelijke verblijfplek. Deze opvang biedt ook zorg, begeleiding en praktische hulp.

Voor wie is de maatschappelijke opvang?

Maatschappelijke opvang is bedoeld voor mensen die dakloos zijn of dreigen te raken. Bijvoorbeeld door:

  • huiselijk geweld
  • psychische problemen
  • schulden
  • verslaving
  • werkloosheid

Maatschappelijke opvang is tijdelijk. Het is de bedoeling dat u weer naar een eigen woning gaat. Een begeleider van de maatschapplijke opvang helpt u daarbij.

Hoe vindt u een opvangplek?

U kunt zich aanmelden bij een instelling bij u in de buurt. De website Opvangatlas.nl biedt een overzicht van opvanginstellingen.

Welke extra hulp biedt de maatschappelijke opvang?

Naast een slaapplek biedt de maatschappelijke opvang meer hulp. Bijvoorbeeld met:

  • het oplossen van schulden of problemen met justitie
  • een postadres regelen (als u geen vaste woon- en verblijfplaats heeft)
  • inkomen, een ID-bewijs en een zorgverzekering regelen bij dakloosheid
  • aanpakken van een verslaving

Wordt de opvang vergoed?

De gemeente betaalt maatschappelijke opvang. De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor de opvang.

Bijstand bij dakloosheid

Om recht te hebben op bijstand heeft u een briefadres nodig. Deze kunt u aanvragen. Informatie over bijstand bij thuis- en dakloosheid vindt u op Rijksoverheid.nl.