Medicatiebeheer bij verblijf in een zorginstelling

Woont u in een zorginstelling en krijgt u medicatie op voorschrift van een arts? Zorgverleners mogen het beheer van de medicatie overnemen als dat in het zorgplan is vermeld.

Vrij verkrijgbare medicijnen

Iedereen kan vrij verkrijgbare geneesmiddelen gebruiken zonder dat een arts ze voorschrijft. Toch wordt aangeraden om eerst met een arts te overleggen. Ook vrij verkrijgbare geneesmiddelen hebben bijwerkingen en kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden.

Medicijnen op recept

Medicijnen op recept moeten altijd voorgeschreven zijn door een arts. Anderen, zoals begeleiders, verzorgers en familieleden, mogen deze geneesmiddelen nooit op eigen initiatief geven. Een uitzondering zijn bijzondere situaties waarbij een protocol beschikbaar is (bijvoorbeeld in een ambulance). Ook dan moet hier zo snel mogelijk een arts bij betrokken worden.

Wie beheert de medicijnen?

Het is niet vanzelfsprekend dat zorgverleners het medicijnbeheer van u overnemen . Het is belangrijk dat hier eerst goede afspraken over gemaakt worden., die in het zorgplan of behandelplan staan.

Wilsbekwame cliënt

Bent u wilsbekwaam op het gebied van medicatie? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van de medicijnen. U kunt uw zorgverleners vragen om daarbij te helpen of om de verantwoordelijkheid helemaal over te nemen.

Als uw familie wil dat zorgverleners de medicijnen beheren, moet u daar eerst zelf toestemming voor geven.

Wilsonbekwame cliënt

Als u wilsonbekwaam bent voor medicijngebruik, moet in het zorgplan staan wie de medicatie beheert.

De wetgever gaat ervan uit dat iedereen wilsbekwaam is tenzij het tegendeel is vastgesteld. Begeleiders, directbetrokkenen of verpleegkundigen mogen daarom formeel niet zomaar het beheer van de medicijnen overnemen.

Dit geldt ook voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking, bij wie heel duidelijk is dat zij niet zelf voor de medicijnen kunnen zorgen. Toch moeten ook dan de afspraken erover in het zorgplan staan.

Van medicatie veranderen

Uw arts beslist welke medicijnen u voorgeschreven krijgt. Als u (of uw vertegenwoordiger) liever andere medicatie wilt, is overleg met de behandelend arts nodig.

Vaak is het wel mogelijk om andere medicatie te vinden waar u minder last van heeft. Soms is een aanpassing van de dosering ook al voldoende.