Regiotaxi en Valys (aangepast openbaar vervoer)

Aangepast openbaar vervoer is gericht op mensen met een beperking en ouderen. Er zijn verschillende vormen, van de regiotaxi tot Valys.

Lokaal en regionaal vervoer: gemeente

Uw gemeente regelt vervoer voor iedereen met een ziekte of beperking. Het gaat om lokaal en regionaal vervoer. Bijvoorbeeld vervoer om in uw buurt of regio te winkelen, uit te gaan, familie en vrienden te bezoeken of naar een ontmoetingscentrum te gaan.

De gemeente biedt collectief vervoer, vaak 'regiotaxi' genoemd. Dit zijn busjes of taxi's die u thuis ophalen en naar uw bestemming brengen. Vaak reizen meerdere mensen tegelijk mee.

Vervoer over een lange afstand: Valys

Valys regelt vervoer voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Het gaat om taxivervoer van deur tot deur, of om een combinatie van vervoer per taxi en de trein.

Valys is bedoeld voor reizen over een langere afstand: meer dan 5 ov-zones of 25 kilometer vanaf uw woonadres. BIjvoorbeeld voor familiebezoek of een dagje uit. Dit vervoer wordt ook wel bovenregionaal vervoer genoemd.

Om te reizen met Valys heeft u een Valys-pas nodig. U kunt die pas aanvragen als u een of meer van deze vervoersvoorzieningen heeft:

  • Wmo-vervoer van uw gemeente (bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
  • Een Wmo rolstoel of -scootmobiel van uw gemeente;
  • Een gehandicaptenparkeerkaart van uw gemeente;
  • een OV-Begeleiderskaart.

Lees hoe u een pas aanvraagt en hoe het vervoer via Valys werkt.