Blijvend overgangsrecht vanuit de AWBZ bij laag zorgzwaartepakket

Informatie voor mensen die in 2014 een indicatie hadden om in een instelling te gaan wonen, maar die nog thuis wonen.

Thuis wonend met laag ZZP

Had u eind 2014 een indicatie vanuit de AWBZ met een zogenaamd 'laag ZZP' (zie hieronder)? Als u toen zelfstandig bent blijven wonen, valt uw zorg nu onder de zorgverzekeringswet (wijkverpleging) en/of de Wmo (gemeente).

U houdt echter recht op verhuizing naar een zorginstelling.

Overgangsrecht

Het overgangsrecht bij lage ZZP's houdt dat u het recht heeft om alsnog te verhuizen naar een zorginstelling. Daarvoor hoeft u niet te voldoen aan de nieuwe toegangscriteria van de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ heeft uw 'oude' AWBZ-indicatie voor een laag ZZP geregistreerd.

Uw recht op verblijf in een instelling blijft ook bestaan als u op dit moment geen zorg of ondersteuning afneemt van uw zorgverzekeraar of gemeente.

Wat is een laag ZZP?

In de AWBZ werd de zorg beschreven in ZZP's (zorgzwaartepakketten). Bij uw AWBZ-indicatie hoorde een ZZP. ZZP's met lage nummers bieden lichtere zorg en met hoge nummers bieden zwaardere zorg. Hieronder staat welke nummers horen bij de 'lage ZZP's'.

Gehandicaptenzorg:

  • ZZP VG 1 en 2 (alleen voor cliĆ«nten vanaf 18 jaar)
  • ZZP LG 1 en 3
  • ZZP ZG aud 1 en ZG vis 1

Verpleging en verzorging (bijvoorbeeld ouderenzorg):

  • ZZP VV 1, 2 en 3