Persoonlijk assistentiebudget

Met het persoonlijk assistentiebudget (PAB) kunt u zelf assistenten inhuren die u thuis en buiten uw woning assisteren. Het PAB is mogelijk bij bepaalde zorgprofielen in de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het persoonlijk assistentiebudget is bedoeld voor volwassenen met een ernstige lichamelijke beperking die:

 • om medische redenen permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben (bijvoorbeeld vanwege beademing);
 • volledig regie kunnen houden over hun eigen leven;
 • zelfstandig wonen.

Wanneer is een persoonlijk assistentiebudget mogelijk?

U kunt bij uw zorgkantoor een persoonlijk assistentiebudget aanvragen als u een indicatie heeft voor Wlz-zorg met één van deze zorgprofielen:

 • LG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging (zzp LG 5)
 • LG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging (zzp LG 6)
 • LG Wonen met zeer intensieve begeleiding en zeer intensieve verzorging (zzp LG 7)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding (zzp VV 7)
 • VV Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging (zzp VV 8)

Deze criteria gelden:

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • U heeft permanent toezicht nodig om levensbedreigende situaties te voorkomen.
 • U houdt zelf de regie over uw eigen leven. U kunt zelf een persoonsgebonden budget (PGB) beheren, zorgverleners inhuren en aansturen.

Hoogte van het budget

Het persoonlijk assistentiebudget is een ophoging van uw pgb tot maximaal € 365.365,- (bedrag 2024).

Meer informatie over het persoonlijk assistentiebudget

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw zorgkantoor of het Juiste Loket.