Algemene voorzieningen vanuit de Wmo

De gemeente ondersteunt mensen met een ziekte of beperking en kwetsbare ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en mee te kunnen doen in de samenleving. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sommige voorzieningen vanuit de Wmo zijn vrij toegankelijk, dus zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden.

Voorbeelden

Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

  • boodschappendienst;
  • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
  • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
  • maaltijdverzorging (ook wel warmemaaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
  • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld daklozenopvang);
  • hulp aan buurthuizen en verenigingen.

De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

Maatwerkvoorzieningen

Bent u niet voldoende geholpen met een algemene voorziening? Dan kan de gemeente besluiten een maatwerkvoorziening toe te kennen. Een maatwerkvoorziening is voor uzelf, u deelt hem niet met anderen. Denk bijvoorbeeld aan een rolstoel of een woningaanpassing.

Lees meer over maatwerkvoorzieningen in de tekst over de Wet maatschappelijke ondersteuning.